Make your own free website on Tripod.com

 

BIDANG HAL EHWAL MURID

 

JAWATANKUASA DISIPLIN DAN PENGAWAS SEKOLAH

Penasihat : Guru Besar

Pengerusi : Guru Penolong Kanan II (HEM)

Guru Kanan : Encik Che Zaidi bin Abu Bakar

Setiausaha : Puan Zaharah binti Abd. Rahim

AJK :

Encik Muhd. Zani bin Ahmad

Encik Mohd. Sanusi bin Mohd Shata

Encik Shamsul Zamdi bin Kassim

Encik Azmi bin Sulaiman

Puan Hajjah Kamariah binti Omar

Puan Ustazah Zaiton binti Sulaiman

PANDUAN PENGURUSAN SEPANJANG TAHUN

 

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Penasihat : Guru Besar

Pengerusi : Guru Penolong Kanan II (HEM)

Guru Kanan Kaunseling : Encik Mohd. Sanusi bin Mohd Shata

Setiausaha : Puan Hajjah Kamariah binti Omar

AJK :

Puan Uztazah Zaiton binti Sulaiman

Puan Che Hasifah binti Che Mat

Encik Che Zaidi bin Abu Bakar

Encik Ahmad bin Ghazali

GARIS PANDUAN TUGAS BADAN BIMBINGAN & KAUNSELING

 

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Penasihat : Guru Penolong Kanan II (HEM)

Penyelaras BOSS : Encik Shamsul Zamdi bin Kassim

Setiausaha : Puan Che Hasifah binti Che Mat

AJK : Semua Guru Kelas/Tahun

GARIS PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA PENGURUSAN SPBT

 • Menentukan murid yang layak mendapat buku teks.
 • Mengawal-selia Buku Stok.
 • Memfailkan borang SPBT G dengan baik.
 • Mengadakan peraturan kepada murid tentang penggunaan buku teks.
 • Menentukan buku rosak dan menjalankan hapuskira bila cukup tempoh.
 • Mengadakan pemeriksaan tentang penggunaan buku teks.

 

JAWATANKUASA KESIHATAN DAN KESELAMATAN MURID

(RAWATAN / UNIT DADAH)

Penasihat : Guru Besar

Penyelaras : Guru Penolong Kanan II (HEM)

Guru Kanan : Encik Mohd. Sabri bin Dollah

Setiausaha : Puan Norhayati binti Muhammad

AJK : Semua Guru Kelas

TUGAS YANG PERLU DISELESAIKAN

 • Memastikan murid Tahun Satu mempunyai Buku Rekod Kesihatan Murid.
 • Penjagaan peti ubat sekolah.
 • Membantu Unit Perubatan dan Kesihatan yang datang membuat rawatan.
 • Membantu pihak sekolah menghantar murid sakit ke hospital, klinik atau rumah murid.
 • Menentukan semua murid selamat ketika berada di sekolah.

 

RMT DAN PSS (RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN & PROJEK SUSU SEKOLAH)

 

Penasihat : Guru Besar

Pengerusi : Guru Penolong Kanan II (HEM)

Setiausaha : Puan Hajjah Kamriah binti Omar

AJK :

 • Encik Muhd Zani bin Ahmad
 • Puan Zaharah binti Abd. Rahim
 • Encik Ahmad bin Ghazali - Tahun 6
 • Encik Shamsul Zamdi bin Kassim - Tahun 5
 • Encik Norhashimi bin Jusoh - Tahun 4
 • Encik Zuhdi bin Ariffin - Tahun 3
 • Puan Rosni binti Kasim - Tahun 2
 • Puan Che Hasifah binti Che Mat - Tahun 1

TUGAS & PENGURUSAN RMT/PSS DI PERINGKAT SEKOLAH

RMT

1. Pemilihan murid yang layak menerima RMT.

2. Pemilihan pembekal makanan.

3. Penyeliaan dan pelaksanaan Program RMT.

4. Pastikan keselamatan dan kebersihan semasa makan.

5. Mengemaskini rekod dan penyediaan laporan.

PSS

1. Membantu murid yang patut menerima susu percuma.

 

JAWATANKUASA REKOD DAN MAKLUMAT MURID

 

Penasihat : Guru Besar

Penyelaras : Guru Penolong Kanan II (HEM)

Guru Kanan : Ustazah Zaiton binti Sulaiman

Setiausaha : Puan Rosni binti Kasim

AJK : Puan Che Zainon binti Mat Ail

Encik Wan Mohd. Nasser bin Wan Abdul Ghani

Semua Guru Kelas/Tahun

PANDUAN TUGAS

 • Mendaftar semua murid yang baru masuk ke Tahun 1
 • Pastikan dapat rekod yang terkini dari murid.
 • Mengenalpasti murid yang miskin dan memerlukan bantuan.

 

JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH

 

Penasihat : Guru Besar

Pengerusi : Guru Penolong Kanan II (HEM)

Guru Kanan : Encik Shamsul Zamdi bin Kassim

Setiausaha : Puan Rosni binti Kasim

AJK :

Encik Muhd. Zani bin Ahmad

Encik Mohd. Sabri bin Dollah

Puan Norizam binti Che Mahmood

Puan Che Hasifah binti Che Mat

GARIS PANDUAN TINDAKAN JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH

 • Menentukan peraturan penggunaan kantin – Rujuk Buku Panduan Kantin.
 • Menguatkuasakan peraturan kantin dengan pertolongan Pengawas Sekolah.
 • Menentukan jenis makanan / minuman yang dilarang serta mengawal mutu makanan yang dijual.
 • Mengawal harga makanan/minuman yang dijual.
 • Memastikan kebersihan di dalam dan persekitaran kantin.
 • Mengadakan carta organisasi penyelarasan kantin.

 

JAWATANKUASA BILIK GURU

 

Penasihat : Guru Besar

Pengerusi : Guru Penolong Kanan II (HEM)

Guru kanan : Puan Zaharah binti Abdul Rahim

Setiausaha : Puan Norhayati binti Muhammad

AJK :

Puan Che Hasifah binti Che Mat

Puan Ustazah Zaiton binti Sulaiman

Encik Che Zaidi bin Abu Bakar

Encik Norhashimi bin Jusoh

PANDUAN TUGAS

Memastikan Bilik Guru sentiasa bersih, kemas dan selesa sepanjang masa.

Mengadakan carta-carta dan maklumat atau buletin terkini.