Make your own free website on Tripod.com
SENARAI JAWATANKUASA
SEKOLAH KEBANGSAAN DARAU
TAHUN 2002

1. JAWATANKUASA EXCO SEKOLAH:
Mat Latif b. Ali. Pengerusi.
Rohani bt. Ghazali. Naib Pengerusi.
Muhammad Zani b. Ahmad. Setiausaha.
PK HEM. AJK.
Che Abdul Rahim b. Che Mahmood. AJK.
Md Baharuddin b. Md Nawi. AJK.
Mohamad Sanusi b. Mohamad Shata. AJK.
Che Zaidi b. Abu Bakar. AJK.
Paizah bt. Mohamad. AJK.
Osman b. Ibrahim. AJK.


2. JAWATANKUASA UPSR:
Mat Latif bin Ali. Pengerusi.
Rohani bt. Ghazali. Naib Pengerusi.
Ahmad b. Ghazali. Setiausaha.
PK HEM AJK.
Che Abdul Rahim b. Che Mahmood. AJK.
Md Baharuddin b. Md Nawi. AJK
Zaharah bt. Ab Rahim. AJK.
Che Zaidi b. Abu Bakar. AJK.
Jisyam b. Kasim. AJK.
Mohamad Sanusi b. Mohamad Shata. AJK.


3. JAWATANKUASA AGAMA ISLAM:
Mohamad Sanusi b. Mohamad Shata. Pengerusi.
Ros Anita bt. Abd. Rahman. Setiausaha.
Saadiah @ Kamariah bt. Omar. AJK.
Nor Hayati bt. Muhamad @ Ab. Rahman. AJK.
Che Hasifah bt. Che Mat. AJK.


4. JAWATANKUASA BAHASA MELAYU:
Ahmad b. Ghazali. Pengerusi.
Paizah bt. Mohamad. Setiausaha.
Muhammad Zani b. Ahmad. AJK.
Norhashimi b. Jusoh. AJK.
Wan Rohidah bt.Wan Abdullah. AJK.
Nora bt. Idris. AJK.
Rosni bt. Kasim. AJK.
Ahmad Roslee b. Muhammad. AJK.


5. JAWATANKUASA BAHASA INGGERIS:
Md Baharuddin b. Md Nawi. Pengerusi.
Norizam bt. Che Mahmood. Setiausaha.
Rohani bt. Ghazali. AJK.
Che Abdul Rahim b. Che Mahmood. AJK.
Paizah bt. Mohamad. AJK.
6. JAWATANKUASA MATEMATIK:
Mat Latif b. Ali. Pengerusi.
Zaharah bt. Ab Rahim. Setiausaha.
Norhashimi b. Jusoh. AJK.
Zairon b. Zainol. AJK.
Che Hasifah bt. Che Mat. AJK.
Zawahil bt. Hamat. AJK.
Karimah bt. Hj. Ghazali. AJK.
Jisyam b. Kasim. AJK.


7. JAWATANKUASA SAINS:
Che Zaidi b. Abu Bakar. Pengerusi.
Nor Hayati bt. Muhamad @ Ab. Rahman. Setiausaha.
Karimah bt. Hj. Ghazali. AJK.
Jisyam b. Kasim. AJK.
Norhashimi b. Jusoh. AJK.

8. JAWATANKUASA KESIHATAN:
Zairon b. Zainol. Pengerusi.
Kamarulzaman b. Khalid. Setiausaha.
Maznah bt. Mohd Zain. AJK.
Mohd Fatihi b. Mat Noor. AJK.
Zaharah bt. Ab Rahim. AJK.

9. JAWATANKUASA PENDIDIKAN JASMANI:
Zairon b. Zainol. Pengerusi.
Ahmad Roslee b. Muhammad. Setiausaha.
Jisyam b. Kasim. AJK.
Maznah bt. Mohd Zain. AJK.
Mohd Fatihi b. Mat Noor. AJK.

10. JAWATANKUASA PEMULIHAN:
Wan Rohidah bt.Wan Abdullah. Pengerusi.
Nora bt. Idris. Setiausaha.
Nor Hayati bt. Muhamad @ Ab. Rahman. AJK.
Che Hasifah bt. Che Mat. AJK.
Rosni bt. Kasim. AJK.

11. JAWATANKUASA KAJIAN TEMPATAN:
Muhammad Zani b. Ahmad. Pengerusi.
Norhashimi b. Jusoh. Setiausaha.
Ahmad Roslee b. Muhammad. AJK.
Norhashimi b. Jusoh. AJK.
Mohd Fatihi b. Mat Noor. AJK.


12. JAWATANKUASA KEMAHIRAN HIDUP:
Kamarulzaman b. Khalid. Pengerusi.
Mohd. Fatihi b. Mat Noor. Setiausaha.
Ahmad Roslee b. Muhammad. AJK.
Wan Rohidah bt. Wan Abdullah. AJK.
Nor Hayati bt. Muhamad @ Ab. Rahman. AJK.

13. JAWATANKUASA 3K:
Mat Latif b. Ali. Pengerusi.
Paizah bt. Mohamad. Setiausaha.
Ahmad Roslee b. Muhammad. AJK.
Zawahil bt. Hamat. AJK.
Osman b. Ibrahim. AJK.
Azman b. Mat. AJK.

14. JAWATANKUASA MUZIK / PERSEMBAHAN:
Maznah bt. Mohd Zain. Pengerusi.
Nora bt. Idris. Setiausaha.
Karimah bt. Hj. Ghazali. AJK.
Ahmad Roslee b. Muhammad. AJK.
Mohd Fatihi b. Mat Noor. AJK.

15. JAWATANKUASA PENDIDIKAN SENI:
Che Hasifah bt. Che Mat. Pengerusi.
Zawahil bt. Hamat. Setiausaha.
Paizah bt. Mohamad. AJK.
Ahmad Roslee b. Muhammad. AJK.
Nor Hayati bt. Muhamad @ Ab. Rahman. AJK.


16. JAWATANKUASA KURIKULUM:
Mat Latif b. Ali. Penasihat.
Rohani bt. Ghazali. Pengerusi.
Muhammad Zani b. Ahmad. Setiausaha.
PK HEM AJK.
Che Abdul Rahim b. Che Mahmood. AJK.
Mohamad Sanusi b. Mohamad Shata. AJK.
Ahmad b. Ghazali. AJK.
Md Baharuddin b. Md Nawi. AJK.
Norizam bt. Che Mahmood. AJK.
Zaharah bt. Ab Rahim. AJK.
Paizah bt. Mohamad. AJK.
Wan Rohidah bt.Wan Abdullah. AJK.
Nora bt. Idris. AJK.

17. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU:
Mat Latif b. Ali. Penasihat.
Rohani bt. Ghazali. Pengerusi.
Che Zaidi b. Abu Bakar. Setiausaha.
Muhammad Zani b. Ahmad. AJK.


18. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN:
Rohani bt. Ghazali. Pengerusi.
Zaharah bt. Ab Rahim. Setiausaha.
Ahmad b. Ghazali. AJK.
Norizam bt. Che Mahmood. AJK.
Kamarulzaman b. Khalid. AJK.
Paizah bt. Mohamad. AJK.
Ros Anita bt. Abd. Rahman. AJK.
Zawahil bt. Hamat. AJK.


19. JAWATANKUASA BUKU TEKS:
PK HEM Pengerusi.
Zairon b. Zainol. Setiausaha.
Che Hasifah bt. Che Mat. AJK.
Nor Hayati bt. Muhamad @ Ab. Rahman. AJK.
Semua guru kelas. AJK.

20. JAWATANKUASA TAHAP SATU:
Rohani bt. Ghazali. Pengerusi.
Ros Anita bt. Abd. Rahman. Setiausaha.
Paizah bt. Mohamad. AJK.
Nor Hayati bt. Muhamad @ Ab. Rahman. AJK.
Rosni bt. Kasim. AJK.
Che Hasifah bt. Che Mat. AJK.

21. JAWATANKUASA TAHAP DUA:
Rohani bt. Ghazali. Pengerusi.
Ahmad b. Ghazali. Setiausaha.
Mohd Fatihi b. Mat Noor. AJK.
Zaharah bt. Ab Rahim. AJK.
Md Baharuddin b. Md Nawi. AJK.
Mohamad Sanusi b. Mohamad Shata. AJK.
Muhammad Zani b. Ahmad. AJK.
Ahmad Roslee b. Muhammad. AJK.

22. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER / (ABM):
Rohani bt. Ghazali. Pengerusi.
Mohamad Sanusi b. Mohamad Shata. Setiausaha.
Paizah bt. Mohamad. AJK.
Norhashimi b. Jusoh. AJK.
Wan Rohidah bt.Wan Abdullah. AJK.
Nora bt. Idris. AJK.
Ahmad Roslee b. Muhammad. AJK.
Mohd Fatihi b. Mat Noor. AJK.
Zawahil bt. Hamat. AJK.


23. JAWATANKUASA KO-KURIKULUM:
Mat Latif bin Ali. Penasihat.
Che Abdul Rahim b. Che Mahmood. Pengerusi.
Zairon b. Zainol. Setiausaha (SU Sukan permainan)
Maznah bt. Mohd Zain. S/U Mesyuarat
Paizah bt. Mohamad. Kelab Persatuan
Zaharah bt. Ab Rahim. Unit beruniform
Kamarulzaman b. Khalid. Pengerusi Sukan.
Ahmad Roslee b. Muhammad. Pengerusi Kelab Persatuan.
Jisyam b. Kasim. S/U Kelab Persatuan.


24. PERSATUAN BAHASA MELAYU:
Ahmad b. Ghazali. Ketua Penasihat.
Ahmad Roslee b. Muhammad. Penasihat.
Zawahil bt. Hamat. Penasihat.


25. PERSATUAN BAHASA INGGERIS:
Md Baharuddin b. Md Nawi. Ketua Penasihat.
Norizam bt. Che Mahmood. Penasihat.
Nora bt. Idris. Penasihat.

26. PERSATUAN MATEMATIK / SAINS:
Zaharah bt. Ab Rahim. Ketua Penasihat.
Che Zaidi b. Abu Bakar. Penasihat.
Karimah bt. Hj. Ghazali. Penasihat.
Zairon b. Zainol. Penasihat.
Jisyam b. Kasim. Penasihat.


27. PERSATUAN AGAMA ISLAM:
Mohamad Sanusi b. Mohamad Shata. Ketua Penasihat.
Saadiah @ Kamariah bt. Omar. Setiausaha.
Che Hasifah bt. Che Mat. Penasihat.
Ros Anita bt. Abd. Rahman. Penasihat.
Nor Hayati bt. Muhamad @ Ab. Rahman. Penasihat.

 

28. KELAB REKREASI DAN KEMBARA:
Ahmad b. Ghazali. Ketua Penasihat.
Muhammad Zani b. Ahmad. Setiausaha.
Maznah bt. Mohd Zain. Penasihat.
Karimah bt. Hj. Ghazali. Penasihat.
Rosni bt. Kasim. Penasihat.
Norhashimi b. Jusoh. Penasihat.
Zawahil bt. Hamat. Penasihat.


29. JAWATANKUASA SUKAN:
Che Abdul Rahim b. Che Mahmood. Pengerusi.
Zairon b. Zainol. Setiausaha.
Kamarulzaman b. Khalid. AJK.
Ahmad Roslee b. Muhammad. AJK.
Mohd. Fatihi b. Mat Noor. AJK.
Maznah bt. Mohd Zain. AJK.
AJK.
AJK.

30. JAWATANKUASA KEDAI SEKOLAH:
Che Abdul Rahim b. Che Mahmood. Pengerusi.
Muhammad Zani b. Ahmad. Setiausaha.
Saadiah @ Kamariah bt. Omar. AJK.
Ros Anita bt. Abd. Rahman. AJK.
Karimah bt. Hj. Ghazali. AJK.

31. JAWATANKUASA PERHIMPUNAN:
Che Abdul Rahim b. Che Mahmood. Pengerusi.
Ahmad b. Ghazali. Setiausaha.
Muhammad Zani b. Ahmad. AJK.
Mohamad Sanusi b. Mohamad Shata. AJK.
Saadiah @ Kamariah bt. Omar. AJK.
Maznah bt. Mohd Zain. AJK.


32. GURU RUMAH MERAH:
Muhammad Zani b. Ahmad. Ketua Penasihat.
Paizah bt. Mohamad. Penasihat.
Mohamad Sanusi b. Mohamad Shata. Penasihat.
Karimah bt. Hj. Ghazali. Penasihat.
Nor Hayati bt. Muhamad @ Ab. Rahman. Penasihat.
Zawahil bt. Hamat. Penasihat.

33. GURU RUMAH KUNING:
Jisyam b. Kasim. Ketua Penasihat.
Rohani bt. Ghazali. Penasihat.
Ros Anita bt. Abd. Rahman. Penasihat.
Rosni bt. Kasim. Penasihat.
Wan Rohidah bt.Wan Abdullah. Penasihat.
Mohd Fatihi b. Mat Noor. Penasihat.


34. GURU RUMAH BIRU:
Che Zaidi b. Abu Bakar. Ketua Penasihat.
Maznah bt. Mohd Zain. Penasihat.
Ahmad b. Ghazali. Penasihat.
Norizam bt. Che Mahmood. Penasihat.
Che Hasifah bt. Che Mat. Penasihat.
Zaharah bt. Ab Rahim. Penasihat.
35. GURU RUMAH HIJAU:
Kamarulzaman b. Khalid. Ketua Penasihat.
Md Baharuddin b. Md Nawi. Penasihat.
Nora bt. Idris. Penasihat.
Saadiah @ Kamariah bt. Omar. Penasihat.
Norhashimi b. Jusoh. Penasihat.
Ahmad Roslee b. Muhammad. Penasihat.

36. GURU PENGAKAP:
Muhammad Zani b. Ahmad. Ketua Penasihat.
Kamarulzaman b. Khalid. Setiausaha.
Jisyam b. Kasim. Penasihat.
Ahmad b. Ghazali. Penasihat.
Zairon b. Zainol. Penasihat.
Zaharah bt. Ab Rahim. Penasihat.

37. ST. JOHN AMBULAN:
Mohamad Sanusi b. Mohamad Shata. Ketua Penasihat.
Maznah bt. Mohd Zain. Setiausaha.
Norizam bt. Che Mahmood. Penasihat.
Nora bt. Idris. Penasihat.
Mohd Fatihi b. Mat Noor. Penasihat.
Wan Rohidah bt.Wan Abdullah. Penasihat.
Karimah bt. Hj. Ghazali. Penasihat.


38. GURU PUTERI ISLAM:
Saadiah @ Kamariah bt. Omar. Ketua Penasihat.
Nor Hayati bt. Muhamad @ Ab. Rahman. Setiausaha.
Che Hasifah bt. Che Mat. Penasihat.
Zawahil bt. Hamat. Penasihat.
Paizah bt. Mohamad. Penasihat.
Ros Anita bt. Abd. Rahman. Penasihat.

39. GURU BOLA SEPAK:
Zairon b. Zainol. Pengurus.
Kamarulzaman b. Khalid. Jurulatih.
Ahmad Roslee b. Muhammad. Jurulatih.


40. GURU BOLA JARING:
Zaharah bt. Ab Rahim. Pengurus.
Maznah bt. Mohd Zain. Jurulatih.


41. GURU BOLA TAMPAR:
Ahmad b. Ghazali. Pengurus.
Muhammad Zani b. Ahmad. Jurulatih.

42. GURU BOLA BALING LELAKI / PEREMPUAN:
Ahmad Roslee b. Muhammad. Pengurus.
Zairon b. Zainol. Jurulatih.
Wan Rohidah bt.Wan Abdullah. Jurulatih.


43. GURU GOLF:
Che Abdul Rahim b. Che Mahmood. Pengurus.
Jisyam b. Kasim. Jurulatih.

44. GURU BADMINTON LELAKI / PEREMPUAN:
Che Zaidi b. Abu Bakar. Pengurus.
Mohamad Sanusi b. Mohamad Shata. Jurulatih.
Karimah bt. Hj. Ghazali. Jurulatih.


45. GURU HOKI LELAKI / PEREMPUAN:
Md Baharuddin b. Md Nawi. Pengurus.
Zairon b. Zainol. Jurulatih.
Muhammad Zani b. Ahmad. Jurulatih.
Kamarulzaman b. Khalid. Jurulatih.

46. GURU PINGPONG LELAKI / PEREMPUAN:
Paizah bt. Mohamad. Pengurus.
Md Baharuddin b. Md Nawi. Jurulatih.
Nora bt. Idris. Jurulatih.
Che Hasifah bt. Che Mat. Jurulatih.
Jisyam b. Kasim. Jurulatih.


47. GURU OLAHRAGA:
Zairon b. Zainol. Pengurus.
Maznah bt. Mohd Zain. Jurulatih.
Kamarulzaman b. Khalid. Jurulatih.

48. GURU SEPAK TAKRAW:
Kamarulzaman b. Khalid. Pengurus.
Ahmad b. Ghazali. Jurulatih.

49. JAWATANKUASA BILIK GURU:
Nor Hayati bt. Muhamad @ Ab. Rahman. Pengerusi.
Ros Anita bt. Abd. Rahman. Setiausaha.
Rosni bt. Kasim. AJK.
Wan Rohidah bt. Wan Abdullah. AJK.
Norizam bt. Che Mahmood. AJK.


50. JAWATANKUASA SUSU SEKOLAH:
PK HEM Pengerusi.
Nor Hayati bt. Muhamad @ Ab. Rahman. Setiausaha.
Semua guru kelas. AJK.


51. JAWATANKUASA PENGANGKUTAN:
Mat Latif bin Ali. Pengerusi.
Zairon b. Zainol. Setiausaha.
Saadiah @ Kamariah bt. Omar. AJK.
Zawahil bt. Hamat. AJK.
Mohamad Sanusi b. Mohamad Shata. AJK.
Che Zaidi b. Abu Bakar. AJK.
Karimah bt. Hj. Ghazali. AJK.


52. JAWATANKUASA HADIAH:
Mat Latif bin Ali. Pengerusi.
Paizah bt. Mohamad. Setiausaha.
Karimah bt. Hj. Ghazali. AJK.
Nor Hayati bt. Muhamad @ Ab. Rahman. AJK.
Nora bt. Idris. AJK.
Zawahil bt. Hamat. AJK.
Maznah bt. Mohd Zain. AJK.
Nor Azieany bt. Muhammad. AJK.

53. JAWATANKUASA DISIPLIN:
PK HEM Pengerusi.
Ahmad b. Ghazali. Setiausaha.
Che Abdul Rahim b. Che Mahmood. AJK.
Mohamad Sanusi b. Mohamad Shata. AJK.
Saadiah @ Kamariah bt. Omar. AJK.
Md Baharuddin b. Md Nawi. AJK.
Che Zaidi b. Abu Bakar. AJK.


54. JAWATANKUASA PERPUSTAKAAN:
Paizah bt. Mohamad. Pengerusi.
Wan Rohidah bt.Wan Abdullah. Setiausaha.
Norhashimi b. Jusoh. AJK.
Nora bt. Idris. AJK.

55. JAWATANKUASA TABUNG KEBAJIKAN GURU:
Mat Latif b. Ali. Penasihat.
Saadiah @ Kamariah bt. Omar. Pengerusi.
Md Baharuddin b. Md Nawi. Setiausaha.
Rohani bt. Ghazali. AJK.
Ros Anita bt. Abd. Rahman. AJK.

56. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN / PROJEK:
Mat Latif bin Ali. Pengerusi.
Rohani bt. Ghazali. Setiausaha.
Che Abdul Rahim b. Che Mahmood. AJK.
Ahmad b. Ghazali. AJK.
Muhammad Zani b. Ahmad. AJK.
Mohd Fatihi b. Mat Noor. AJK.

57. JAWATANKUASA KECERIAAN / KEBERSIHAN:
PK HEM Pengerusi.
Paizah bt. Mohamad. Setiausaha.
Ros Anita bt. Abd. Rahman. AJK.
Azman b. Mat. AJK.
Osman b. Ibrahim. AJK.
Ramlah bt. Derasik. AJK.
Fauziah bt. Mat Nor. AJK.
Shafie b. Abdullah. AJK.


58. JAWATANKUASA KESELAMATAN:
Mat Latif bin Ali. Pengerusi.
Osman b. Ibrahim. Setiausaha.
Wan Abdullah Sani b. Ibrahim. AJK.
Ismail b. Musa. AJK.
Shafie b. Abdullah. AJK.
Azman b. Mat AJK.


59. JAWATANKUASA DATA:
Che Zaidi b. Abu Bakar. Pengerusi.
Rusnani bt. Jali. Setiausaha.
Kamarudin b. Hamzah. AJK.
Zahari b. Mohd Din. AJK.


60. JAWATANKUASA DIARI / REKOD:
Mat Latif bin Ali. Pengerusi.
Rusnani bt. Jali. Setiausaha.
Kamarudin b. Hamzah. AJK.
Zahari b. Mohd Din. AJK.


61. JAWATANKUASA JADUAL KEDATANGAN:
PK HEM Pengerusi.
Mohamad Sanusi b. Mohamad Shata. Setiausaha
Rusnani bt. Jali. AJK.
Kamarudin b. Hamzah. AJK.
Zahari b. Mohd Din. AJK.
Kamarulzaman b. Khalid. AJK.62. JAWATANKUASA JAMUAN:
Mat Latif bin Ali. Pengerusi
Rohani bt. Ghazali. Setiausaha.
Norizam bt. Che Mahmood. AJK.
Zaharah bt. Ab Rahim. AJK.
Paizah bt. Mohamad. AJK.
Che Hasifah bt. Che Mat. AJK.
Ros Anita bt. Abd. Rahman. AJK.
Rosni bt. Kasim. AJK.
Nor Hayati bt. Muhamad @ Ab. Rahman. AJK.

63. JAWATANKUASA BUKU STOK:
Che Abdul Rahim b. Che Mahmood. Pengerusi.
Rohani bt. Ghazali. Setiausaha.
Rusnani bt. Jali. AJK.
Kamarudin b. Hamzah. AJK.
Zahari b. Mohd Din. AJK.


64. JAWATANKUASA KANTIN:
PK HEM Pengerusi.
Saadiah @ Kamariah bt. Omar. Setiausaha.
Norizam bt. Che Mahmood. AJK.
Karimah bt. Hj. Ghazali. AJK.
Ahmad b. Ghazali. AJK.
Osman b. Ibrahim. AJK.


65. JAWATANKUASA RMT:
Mat Latif bin Ali. Penasihat.
PK HEM Pengerusi.
Ahmad b. Ghazali. Setiausaha.
Norizam bt. Che Mahmood. AJK.
Zaharah bt. Ab Rahim. AJK.
Che Hasifah bt. Che Mat. AJK.
Ros Anita bt. Abd. Rahman. AJK.
Che Zaidi b. Abu Bakar. AJK.
Jisyam b. Kasim. AJK.
Kamarulzaman b. Khalid. AJK.
Ahmad Roslee b. Muhammad. AJK.
Mohd. Fatihi b. Mat Noor. AJK.
Zairon b. Zainol. AJK.
Maznah bt. Mohd Zain. AJK.
Nor Hayati bt. Muhamad @ Ab. Rahman. AJK.
Rosni bt. Kasim. AJK.
Zawahil bt. Hamat. AJK.

 

66. JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID:
Norizam bt. Che Mahmood. Pengerusi.
Norhashimi b. Jusoh. Setiausaha.
Saadiah @ Kamariah bt. Omar. AJK.
Muhammad Zani b. Ahmad. AJK.
Che Hasifah bt. Che Mat. AJK.
Jisyam b. Kasim. AJK.
Rusnani bt. Jali. AJK.


67. BUKU PROGRAM:
Che Zaidi b. Abu Bakar. Pengerusi.
Kamarudin b. Hamzah. Setiausaha.
Rosni bt. Kasim. AJK.
Nor Azieany bt. Muhammad. AJK.
Zahari b. Mohd Din. AJK.

68. JAWATANKUASA PERSIAPAN TEMPAT & SIARAYA:
Muhammad Zani b. Ahmad. Pengerusi.
Wan Rohidah bt.Wan Abdullah. Setiausaha.
Osman b. Ibrahim. AJK.
Azman b. Mat AJK.
Zahari b. Mohd Din. AJK.
Kamarulzaman b. Khalid. AJK.
Shafie b. Abdullah. AJK.

69. JAWATANKUASA TAKAFUL:
PK HEM Pengerusi.
Saadiah @ Kamariah bt. Omar. Setiausaha.
Norizam bt. Che Mahmood. AJK.
Ros Anita bt. Abd. Rahman. AJK.
Wan Rohidah bt.Wan Abdullah. AJK.
Rosni bt. Kasim. AJK.


70. JAWATANKUASA RTVP / TAYANGAN:
Muhammad Zani b. Ahmad. Pengerusi.
Rosni bt. Kasim. Setiausaha.
Nora bt. Idris. AJK.
Ros Anita bt. Abd. Rahman. AJK.


71. JAWATANKUASA LAWATAN:
Che Abdul Rahim b. Che Mahmood. Pengerusi.
Ahmad b. Ghazali. Setiausaha.
Zawahil bt. Hamat. Bendahari.
Muhammad Zani b. Ahmad. AJK.
Norizam bt. Che Mahmood. AJK.
Kamarudin b. Hamzah. AJK.
Md Baharuddin b. Md Nawi. AJK.
Mohd Fatihi b. Mat Noor. AJK.
72. JAWATANKUASA PENCEGAHAN DADAH:
Mat Latif b. Ali. Penasihat.
Mohamad Sanusi b. Mohamad Shata. Pengerusi.
Che Abdul Rahim b. Che Mahmood. Naib Pengerusi.
Norhashimi b. Jusoh. Setiausaha.
Osman b. Ibrahim. AJK.
Zairon b. Zainol. AJK.
Kamarulzaman b. Khalid. AJK.
Jisyam b. Kasim. AJK.


73. JAWATANKUASA TRANSISI TAHUN SATU:
Mat Latif b. Ali. Pengerusi.
Rohani bt. Ghazali. Naib Pengerusi.
Rosni bt. Kasim. Setiausaha.
Che Hasifah bt. Che Mat. AJK.
Zawahil bt. Hamat. AJK.


74. JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID:
Mat Latif bin Ali. Penasihat.
PK HEM Pengerusi.
Ahmad b. Ghazali. Setiausaha.
Saadiah @ Kamariah bt. Omar. AJK.
Norizam bt. Che Mahmood. AJK.
Che Zaidi b. Abu Bakar. AJK.


75. JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH:
Mat Latif bin Ali. Pengerusi.
Rohani bt. Ghazali. Naib Pengerusi.
Rusnani bt. Jali. Setiausaha.
Paizah bt. Mohamad. AJK.
Mohamad Sanusi b. Mohamad Shata. AJK.


76. JAWATANKUASA PRA SEKOLAH:
Mat Latif bin Ali. Pengerusi.
Rohani bt. Ghazali. Naib Pengerusi.
Nora bt. Idris. Setiausaha.
Rosni bt. Kasim. AJK.
Che Hasifah bt. Che Mat. AJK.
Zaharah bt. Ab Rahim. AJK.
Osman b. Ibrahim. AJK.
Wan Rohidah bt.Wan Abdullah. AJK.

77. JAWATANKUASA PRAKTIKUM:
Mat Latif bin Ali. Pengerusi.
Rohani bt. Ghazali. Setiausaha.
PK HEM. AJK.
Che Abdul Rahim b. Che Mahmood. AJK.
78. JAWATANKUASA GOTONG-ROYONG:
Mat Latif bin Ali. Pengerusi.
Che Abdul Rahim b. Che Mahmood. Naib Pengerusi.
Zairon b. Zainol. Setiausaha.
PK HEM AJK.
Saadiah @ Kamariah bt. Omar. AJK.
Zaharah bt. Ab Rahim. AJK.
Kamarudin b. Hamzah. AJK.
Osman b. Ibrahim. AJK.
Azman b. Mat. AJK.
Zahari b. Mohd Din. AJK.
Shafie b. Abdullah. AJK.
Ramelah bt. Derasik. AJK.
Fauziah bt. Mat Nor. AJK.


79. JAWATANKUASA PIBG 2001/2002:
Mat Latif bin Ali. Penasihat.
Hj. Daud b. Abu Bakar. Pengerusi.
Hj. Ibrahim b. Said. Naib Pengerusi.
Muhammad Zani b. Ahmad. Setiausaha.
Zaharah bt. Ab Rahim. Bendahari.
Tn. Hj. Mamat bin Lateh. AJK.
Ahmad Fathi bin Md. Nor. AJK.
Ahmad b. Yusof. AJK.
Yusuf bin Mat Ali. AJK.
Mohd Hamdan bin Abdullah. AJK.
Dollah bin Yaacob. AJK.
Seman bin Said. AJK.
Derasid bin Awang. AJK.
Rosmi bin Mamat. AJK.
Saadiah @ Kamariah bt. Omar. AJK.