Make your own free website on Tripod.com


GURU-GURU DAN KAKITANGAN
SK. DARAU 1998


GURU BESAR

TUAN HAJI NAWI BIN JAAFAR


GP. KANAN 1

ENCIK HASSAN BIN MAT ARSHAD

GP. KANAN 2

PUAN MOLLY ANN FAM


GP. KANAN KO-KU

TUAN HAJI ABDULLAH SALLEH


GURU PENOLONG

EN. MOHD. SOBRI BIN HUSSIN
EN. MOHD. SANUSI MOHD. SHATA
EN. MUHD. ZANI BIN AHMAD
EN. AZMI BIN SULAIMAN
EN. CHE ZAIDI BIN ABU BAKAR
EN. SHAMSUL ZAMDI BIN KASSIM
EN. ROSMI BIN MAMAT
EN. NORHASHIMI BIN JUSOH
EN. ZUHDI BIN ARIFFIN
EN. AHMAD BIN GHAZALI
PN. NORIZAM BINTI CHE MAHMOOD
PN. ZAHARAH BINTI ABD. RAHIM
PN. HAJJAH AZIZAH BINTI AMAN
PN. HAJAH KAMARIAH BINTI OMAR
PN. ROSNI BINTI KASIM
CIK ZURAIDAH BINTI DOLLAH
PN. WAN NORHAYATI WAN DAUD
PN. NORHAYATI BINTI MUHAMMAD
PN. KARIMAH BINTI HAJI GHAZALI

PEMBANTU TADBIR

PN. CHE ZAINON BINTI MAT AIL


PEMB. AM RENDAH

EN. WAN M. NASSER WAN A. GHANI

PEKERJA AM RENDAH

ENCIK OSMAN BIN IBRAHIM

PEMBANTU PRA

CIK SANITA BINTI SA'AMAH

JAGA

EN. WAN NAWI BIN WAN YUSOF

PEKERJA SWASTA

EN. ISMAIL BIN HAJI MAT YASIN
PN. RAMLAH BINTI DERASIK