Make your own free website on Tripod.com

JAWATANKUASA INDUK KO-KURIKULUM SKD TAHUN 2001

Penasihat                      :           Tuan Guru Besar

Pengerusi                      :           GPK ko

Ahli Jawatankuasa         :           En. Muhammad Zani bin Ahmad (pengerusi sukan)

:           En. Zairon bin Zainal (Su Sukan dan permainan)

:           En. Sanusi bin Mohd Shata(Pengerusi unit beruniform)

:           Puan Maznah bt. Mat Zin(Setiausaha Unit Beruniform)

:           En. Rosmi bin Mamat (pengerusi Kelab dan persatuan)

:           En. Jisham bin Kasim (Setiausaha kelab dan persatuan)

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN GERAKERJA KO-KURIKULUM

1.                   KEAHLIAN

Setiap pelajar dikehendaki mengambil bahagian dalam gerakerja ko-kurikulum: satu gerakerja sukan dan permainan. Satu gerakerja pasukan unit beruniform dan satu gerakerja kelab dan persatuan.

2.                   KEDATANGAN

kedatangan guru dan murid adalah diwajibkan  dan menyertai kegiatan yang dijalankan dengan aktif.

3.                   PAKAIAN

Pakaian seragam , pakaian sukan dan pakaian pendidikan jasmani dibenarkan sewaktu menjalani gerakerja ko-kurikulum.

4.                   KEMUDAHAN, KESELAMATAN DAN DISPLIN

Guru bertanggungjawab bagi menjaga , menjamin keselamatan peralatan yang digunakan itu dalam keadaan baik dan selamat.

KONSEP DAN MATLAMAT KO-KURIKULUM SKD TAHUN 2001

1.                   Sebagai program sokongan kepada kurikulum ke arah kecemerlangan pendidikan yang seimbang.

2.                   Memberi peluang kepada semua murid mengambil bahagian didalam bidang sukan, permainan,persatuan,kelab dan pasukan unit beruniform.

3.                   Menyediakan segala kemudahan yang secukupnya kepada semua aktiviti ko-kurikulum.

4.                   Memberi peluang kepada semua murid supaya mereka dapat memajukan diri dalam lapangan yang diceburi ke arah kecemerlangan ilmu dan kerjaya.

5.                   Mengembangkan bakat dan minat ke arah pembentukan insan yang seimbang, berakhlak mulia dan berketerampilan.

6.                   Memberi galakan dan dorongan supaya murid  dapat mengembangkan minat dan bakat mereka dengan berkesan.

7.                   Kesempatan dan peluang untuk mengasah kebolehan serta bakat kepimpinan dalam pengendalian dan pengurusan aktiviti ko-kurikulum.

8.                   Menyemai dan memupuk disiplin, nilai dan sikap positif(Nilai Murni)

9.                   Melatih murid bijak mengisi masa lapang dengan gerak kerja yang berfaedah disamping membina kesihatan dan kesejahteraan diri, sosial dan harmoni dalam masyarakat.

10.               Memberi peluang dan galakan kepada murid-murid membuat kerja-kerja khidmat kepada masyarakat sekeliling.

11.               Menyediakan peluang kepada ibu bapa dan masyarakat untuk memberi sumbangan idea dan material terhadap sekolah.

2.0 :JAWATANKUASA UNIT BERUNIFORM SKD TAHUN 2001

JAWATANKUASA PENGAKAP

Pengerusi          :           En. Rosmi bin Mamat

Setiausaha        :           En. Kamaruzaman bin Khalid

AJK                  :           En. Jisham bin Kasim

                                    En. Ahmad bin Ghazali

                                    En. Zairon bin Zainal

JAWATANKUASA ST. JOHN AMBULAN.

Pengerusi          :           En. Muhammad Sanusi bin Mohd Shata

Setiausaha        :           En. Muhammad Zani bin Ahmad

AJK                  :           Puan Norizam bt. Che Mahmood

                                    Puan Nora bt. Idris

                                    Che Zaidi bin Abu Bakar

                                    Puan Wan Rohidah bt. Wan Abdullah.

                                    Puan Karimah bt. Hj. Ghazali

Puan Maznah bt. Mohd Zin

JAWANTANKUASA PUTERI ISLAM.

Pengerusi          :           Puan Norhayati bt. Muhammad

Setiausaha        :           Puan Zaiton bt. Sulaiman

AJK                  :           Puan Hasifah bt. Che Mat

                                    Puan Rosni bt. Kasim

                                    Puan Zaharah bt. Abdul Rahim

                                    Puan Faizah bt. Muhammad

Puan Hjh Kamariah bt. Omar

3.0 : JAWATANKUASA KELAB DAN PERSATUAN SKD TAHUN 2001

JAWATANKUASA KELAB BAHASA

Pengerusi          :           En. Baharuddin bin Nawi

Setiausaha        :           Puan Norizam bin Che Mahmood

AJK                  :           Puan Wan Rohidah bt. Wan Abdullah

                                    Puan Rosni bt. Kasim

                                    Puan Nora bt. Idris

                                    En. Jisham bin Kasim

 JAWATANKUASA KELAB MATEMATIK DAN SAINS

Pengerusi          :           Puan Zaharah bt. Rahim

Setiausaha        :           En. Zaidi bin Abu Bakar

AJK                  :           Puan Karimah bt. Hj. Ghazali

                                    En Rosmi bin Mamat

                                    En. Zairon bin Zainol

JAWATANKUASA KELAB AGAMA ISLAM

Pengerusi          :           En. Mohd Sanusi bin Mohd Shata

Setiausaha        :           Puan Hajah kamariah bt. Omar

AJK                  :           Puan Zaiton bt. Mat Sulaiman

                                    Puan Norhayati bt. Muhammad

                                    Puan Che Hasifah bt. Che Mat

JAWATANKUASA  KELAB REKREASI DAN KEMBARA

Pengerusi          :           En. Ahmad bin Ghazali

Setiausaha        :           En. Muhd Zani bin Ahmad

AJK                  :           Puan Maznah bt. Mat Zin

                                    Puan Karimah bt. Ghazali

                                    Puan Rosni bt. Kasim

                                    En. Kamaruzaman bin Khalid

4.0:JAWATANKUASA SUKAN DAN PERMAINAN SKD 2001

BOLASEPAK   

Pengurus          :           GPK ko

Jurulatih            :           En. Zairon bin Zainal

                                    En. Kamaruzaman bin Khalid

BOLA JARING

Pengurus          :           Puan Zaharah bt. Abdul Rahim

Jurulatih            :           Puan Maznah bt. Mat Zin

                                    Puan Rosni bt. Kasim

                                    Puan Nora bt. Idris

HOKI               

Pengurus          :           En. Baharuddin bin Nawi

Jurulatih            :           En. Zairon bin Zainol

                        :           En. Muhammad Zani bin Ahmad

SEPAKTAKRAW

Pengurus          :           En. Ahmad bin Ghazali

Jurulatih            :           En. Kamaruzaman bin Khalid

                        :           En. Rosmi bin Mamat

BADMINTON

Pengurus          :           En. Zaidi bin Abu Bakar

Jurulatih            :           En. Muhd Sanusi bin Muhd Shata

                        :           Puan Karimah bt. Hj. Ghazali

PING PONG

Pengurus          :           Puan Faezah bt. Muhammad

Jurulatih            :           En. Baharuddin bin Nawi

                        :           Puan Hasifah bt. Che Mat

BOLA BALING

Pengurus          :           Puan Hajah Kamariah bt. Omar

Jurulatih            :           En. Zairon bin Zainol

                                    Puan Wan Rohidah  bt. Wan Abdullah

GURU RUMAH SUKAN SKD TAHUN 2001

RUMAH MERAH

En. Rosmi bin Mamat (ketua)

En. Mohd Sanusi bin Mohd Shata

Puan Karimah bt. Hj. Ghazali

Puan Norhayati bt. Muhammad

Puan Faezah bt. Muhammad.

RUMAH BIRU

En. Ahmad bin Ghazali (ketua)

En. Zaidi bin Abu Bakar

Puan Norizam bt. Che Mahmood

Puan Che Hasifah bt. Che Mat

Puan Maznah bt. Md. Zin

RUMAH HIJAU

En. Kamaruzaman bin Khalid (Ketua)

En. Baharuddin bin Nawi

Puan Nora bt. Idris

Puan Hjh. kamariah bt. Omar

Puan Zaharah bt. Abdul Rahim

RUMAH KUNING

En. Jisham bin Kasim (ketua)

En. Muhd Zani bin Ahmad

Puan Zaiton bt. Sulaiman

Puan Rosni bt. Kasim

Puan Wan Rohida bt. Wan Abdullah

OLAHRAGA      :           En. Zairon bin Zainol                               Puan Maznah bt. Mat Zin

                                    En. Kamaruzaman bin khalid                  Puan Zaharah bt. Rahim

BIDANG TUGAS SETIAUSAHA SUKAN

1.                   Bidang penasihat utama kepada Guru Besar mengenai aktiviti-aktiviti sukan.

2.                   Merancang aktiviti dan program olahraga dan permainan sekolah untuk jangka pendek dan panjang dalam menjalankan tugas ini.

3.                   Mengadakan jadual atau takwim sukan dan mengagihkan tugas-tugas bersangkutan dengan sukan di kalangan staf.

4.                   Menjadi pegawai perhubungan di antara sekolah lain di lapangan sukan dan permainan.

5.                   Merancangkan keperluan, kemudahan, kewangan untuk sukan, memesan, menerima dan memasukkan ke dalam buku stok serta mengawal peralatan sukan.

6.                   Mengagihkan pelajar kepada rumah sukan, Merancang pertandingan peringkat sekolah dan di antara rumah

7.                   Mengurus penyertaan pasukan dalam pertandingan luar dengan kerjasama dari pengurus , dan jurulatih permainan.

8.                   Menjadi setiausaha kepada Majlis sukan sekolah dan menyimpan minit mesyuarat

9.                   Mengendalikan papan kenyataan dan galakan sukan

10.               Tugas-tugas lain yang diperlukan oleh Guru Besar ,Guru Kanan koko berkaitan sukan dan permainan

BIDANG TUGAS PENGURUS/JURULATIH PERMAINAN

1.                   Mengawal dan bertanggungjawab di atas semua peraturan, latihan dan penggalakan ke arah kemajuan yang di bawah kendaliannya.

2.                   membentuk pasukan sekolah. Menyediakan senarai keperluan, alatan dan mencadangkan pembeliannya melalui kerjasama setiausaha sukan

3.                   Mengatur program latihan dan kegiatan pasukan bagi sepanjang tahun

4.                   Bertindak sebagai pengurus pasukan sekolah.

5.                   Memupuk semangat dan minat di kalangan pemain-pemain dengan mengadakan aktiviti menonton video, filem berkaitan, lawatan dan lain-lain rangsangan.

6.                   Menaikkan imej sekolah melalui permainan, menjaga kebajikan ahli pasukan sekolah.

BIDANG TUGAS GURU KETUA RUMAH

1.                   Menyelaraskan semua kegiatan sukan rumah, membahagikan tugas guru sukan rumah dan menyusun jadual bertugas mereka.

2.                   Memilih jawatankuasa sukan di kalangan pelajar melalui mesyuarat rumah sukan.

3.                   Mewujudkan satu peraturan bagi rumah, menentukan kedatangan dan penyertaan di catat.

4.                   Menyediakan wakil rumah di dalam pertandingan antara rumah dan memberi peluang kepada semua ahli untuk menyertai kegiatan rumah.

JAWATANKUASA SIARAYA DAN IKLAN

En. Rosmi bin Mamat                 -           Kain rentang

En. Jisham bin kasim                 -           PA system

JAWATANKUASA KEDAI SEKOLAH

Pengerusi          :           GPK ko

Setiausaha        :           En.Muhd Zani bin Ahmad

Bendahari          :           Puan Hjh. Kamariah bt. Omar

AJK                  :           Puan Zaiton bt. Sulaiman

                                    Puan Karimah bt. Haji Ghazali

JAWATANKUASA PERHIMPUNAN

Pengerusi          :           GPK ko

Setiausaha        :           En. Ahmad bin Ghazali

AJK                  :           En. Muhd Zani bin Ahmad

                        :           En. Muhammad Sanusi bin Shata

                        :           Puan Zaharah bt. Abdul Rahim

                        :           Puan Maznah bt. Mat Zin

“jadikan profesion ini satu ibadat yang mulia