Make your own free website on Tripod.com

 

JAWATANKUASA INDUK KO-KURIKULUM

SKD 1999

PENASIHAT : Tuan Haji Nawi bin Jaafar (GB)

PENGERUSI : Tuan Haji Abdullah bin Haji Salleh (GPK KO)

SETIAUSAHA/PENYELARAS : En. Muhd. Zani bin Ahmad

AJK :

1. En. Che Zaidi Abu Bakar (Pengerusi Sukan & Permainan)

2. En. Azmi Sulaiman ( Setiausaha Sukan & Permainan)

3. En. Norhashimi Jusoh (Pengerusi Unit Beruniform)

4. En. Mohd. Sabri bin Dollah (Setiausaha Unit Beruniform)

5. En. Rosmi Mamat (Pengerusi Kelab/Persatuan)

6. En. Ahmad Ghazali (Setiausaha Kelab/Permainan)

 

CARTA ORGANISASI KO-KURIKULUM

SEKOLAH KEBANGSAAN DARAU

1999

GURU BESAR

GURU PENOLONG KANAN KO

UNIT BERUNIFORM

KELAB DAN PERSATUAN

SUKAN DAN PERMAINAN
 • PENGAKAP
 • ST. JOHN AMBULANS
 • PUTERI ISLAM
 • BAHASA (BM/BI)
 • AGAMA ISLAM
 • MATEMATIK / SAINS
 • KOMPUTER
 • REKREASI / 3K dan KEMBARA
 • BOLA SEPAK
 • BOLA JARING
 • SEPAK TAKRAW
 • BOLA BALING
 • PING PONG
 • BADMINTON
 • OLAHRAGA
 • PERMAINAN TRADISIONAL

PEMBANGUNAN DAN PERHIMPUNAN

TUGAS KHAS

KEBAJIKAN STAF DAN KECERIAAN FIZIKAL

JAMUAN (3K)

REKOD STAF DAN KEDAI SEKOLAH

KAKITANGAN

 

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN GERAKERJA KO-KURIKULUM

 

KEAHLIAN

Setiap pelajar dikehendaki mengambil bahagian dalam gerakerjako-kurikulum; satu gerakerja Sukan & Permainan, satu Kelab/Persatuan dan satu lagi dalam gerakerja Pasukan Unit Beruniform.

KEDATANGAN

Kedatangan adalah wajib dan setiap murid dikehendaki hadir dan menyertai kegiatan yang disertai.

PAKAIAN

Pakaian seragam / sukan / PJ dibenarkan sewaktu menjalani gerakerja ko-kurikulum.

KESELAMATAN DAN DISIPLIN

Murid-murid hendaklah mematuhi segala peraturan sekolah dan peraturan gerakerja ko-kurikulum serta berdisiplin.

KEMUDAHAN / KESELAMATAN ALATAN

Murid-murid bertanggungjawab bagi menjaga dan menjamin kemudahan / keselamatan peralatan yang digunakan itu dalam keadaan baik dan selamat.

 

KONSEP DAN MATLAMAT KO-KURIKULUM SKD 1999

 1. Sebagai program sokongan kepada kurikulum ke arah kecemerlangan pendidikan yang seimbang.
 2. Memberi peluang kepada semua murid mengambil bahagian di dalam sukan, permainan, persatuan, kelab dan pasukan unit beruniform.
 3. Menyediakan segala kemudahan yang secukupnya kepada semua aktiviti ko-kurikulum.
 4. Memberi galakan dan dorongan supaya murid dapat mengembangkan minat dan bakat mereka dengan berkesan.
 5. Memberi peluang kepada semua murid supaya mereka dapat memajukan diri dalam lapangan yang diceburinya ke arah kecemerlangan dan kerjaya.
 6. Mengembangkan bakat dan minat ke arah pembentukan insan yang seimbang, berakhlak mulia dan berketrampilan.
 7. Kesempatan dan peluang untuk mengasah kebolehan serta bakat kepimpinan dalam pengendalian dan pengurusan aktiviti ko-kurikulum.
 8. Menyemai dan memupuk disiplin, nilai dan sikap positif (Nilai Murni).
 9. Melatih murid bijak mengisi masa lapang dengan gerakerja yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri, sosial dan harmoni dalam masyarakat.
 10. Peluang dan galakan kepada murid-murid membuat kerja-kerja khidmat kepada masyarakat sekeliling.
 11. Menyediakan peluang kepada ibubapa dan masyarakat untuk memberi sumbangan idea dan material terhadap sekolah – hubungan baik dua hala.

 

2.0 JAWATANKUASA UNIT BERUNIFORM SKD 1999

PENAUNG : Tuan Haji Nawi bin Jaafar (GB)

PENASIHAT : Tuan Haji Abdullah Haji Salleh (GPK KO)

PENGERUSI : En. Norhashimi Jusoh (PENGAKAP)

SETIAUSAHA : En. Mohd. Sabri bin Dollah (PENGAKAP)

AJK

En. Zuhdi Ariffin (ST. JOHN AMBULANS)

Pn. Norizam Che Mahmood (ST. JOHN AMBULANS)

Pn. Norhayati Muhammad (PUTERI ISLAM)

Pn. Zaiton Sulaiman (PUTERI ISLAM)

En. Muhd. Zani Ahmad (S/U Ko-kurikulum)

 

2.1 JAWATANKUASA PENGAKAP

 

PENGERUSI : En. Mohd. Sabri bin Dollah

SETIAUSAHA : En. Rosmi bin Mamat

AJK :

En. Muhd. Zani Ahmad

En. Azmi Sulaiman

En. Shamsul Zamdi Kassim

En. Norhashimi Jusoh

Cik Sanita Saamah

 

2.2 JAWATANKUASA ST, JOHN AMBULANS

 

PENGERUSI : En. Zuhdi bin Ariffin

SETIAUSAHA : Pn. Norizam Che Mahmood

AJK :

En. Mohd. Sanusi bin Mohd Shata

En. Azmi Sulaiman

En. Che Zaidi Abu Bakar

En. Ahmad bin Ghazali

Pn. Rosni Kasim

 

2.3 JAWATANKUASA PUTERI ISLAM

PENGERUSI : Pn. Norhayati binti Muhammad

SETIAUSAHA : Pn. Zaiton binti Mat Sulaiman

AJK :

Pn. Karimah binti Hj. Ghazali

Pn. Hjh. Kamariah binti Omar

Pn. Rosni binti Kasim

Pn. Zaharah binti Abd. Rahim

Pn. Che Hasifah binti Che Mat

 

 

 

JAWATANKUASA KELAB & PERSATUAN SKD 1999

 

PENAUNG : Tuan Haji Nawi bin Jaafar (GB)

PENASIHAT : Tuan Haji Abdullah Hj. Salleh (GPK KO)

PENGERUSI : En. Rosmi bin Mamat

SETIAUSAHA : En. Ahmad bin Ghazali

AJK :

En. Azmi bin Sulaiman (BAHASA – BM)

Pn. Norizam binti Che Mahmood (BAHASA – BI)

Pn. Zaharah binti Ab. Rahim (M3)

En. Che Zaidi bin Abu Bakar (SN)

En. Mohd. Sanusi bin Mohd Shata (AI)

En. Norhashimi bin Jusoh (KOMPUTER)

En. Ahmad bin Ghazali (REKREASI/ 3K & KEMBARA)

En. Muhd. Zani bin Ahmad (S/U KO-KURIKULUM)

 

3.1 JAWATANKUASA KELAB BAHASA (BM/BI)

 

PENGERUSI : Pn. Norizam binti Che Mahmood

SETIAUSAHA : En. Azmi bin Sulaiman

AJK :

Pn. Rosni binti Kasim

En. Norhashimi Jusoh

En. Ahmad Ghazali

En. Zuhdi Ariffin

Pn. Che Hasifah Che Mat

 

JAWATANKUASA KELAB MATEMATIK & SAINS

PENGERUSI : En. Che Zaidi Abu Bakar

SETIAUSAHA : Pn. Zaharah binti Abd. Rahim

AJK :

Pn. Karimah binti Hj. Ghazali

En. Mohd. Sabri bin Dollah

En. Rosmi Mamat

En. Muhd. Zani Ahmad

 

JAWATANKUASA KELAB AGAMA ISLAM / JAWI (KHAT)

PENGERUSI : En. Mohd. Sanusi bin Mohd. Shata

SETIAUSAHA : Pn. Hjh. Kamariah Omar

AJK :

Pn. Zaiton Mat Sulaiman

En. Ahmad Ghazali

En. Norhashimi Jusoh

Pn. Norhayati Muhammad

 

JAWATANKUASA KELAB KOMPUTER

PENGERUSI : En. Norhashimi bin Haji Jusoh

SETIAUSAHA : En. Shamsul Zamdi bin Kassim

AJK :

En. Mohd. Sanusi bin Mohd. Shata

En. Che Zaidi bin Abu Bakar

En. Zuhdi bin Ariffin

Pn. Norizam binti Che Mahmood

 

JAWATANKUASA KELAB REKREASI / 3K & KEMBARA

PENGERUSI : En. Ahmad bin Ghazali

SETIAUSAHA : En. Mohd Sanusi bin Mohd Shata

AJK :

En. Che Zaidi Abu Bakar

En. Rosmi bin Mamat

En. Muhd. Zani bin Ahmad

En. Zuhdi bin Ariffin

 

JAWATANKUASA SUKAN DAN PERMAINAN SKD 1999

 

PENAUNG : Tuan Haji Nawi bin Jaafar (GB)

PENASIHAT : Tuan Haji Abdullah bin Haji Salleh (GPK KO)

PENGERUSI : En. Che Zaidi bin Abu Bakar (BOLA SEPAK)

SETIAUSAHA : En. Azmi bin Sulaiman (BADMINTON / KETUA RUMAH BIRU)

AJK :

1. Pn. Karimah Hj. Ghazali (BOLA JARING)

2. En. Rosmi bin Mamat (S/TAKRAW / KETUA RUMAH MERAH)

3. En. Mohd. Sabri bin Dollah (BOLA BALING)

4. En. Norhashimi Jusoh (PING PONG)

5. En. Ahmad Ghazali (OLAHRAGA / PERM. TRADISIONAL)

6. En. Shamsul Zamdi Kassim (KETUA RUMAH HIJAU)

7. En. Zuhdi bin Ariffin (KETUA RUMAH KUNING)

8. En. Muhd. Zani bin Ahmad (s/u ko-kurikulum)

 

4.1 PENGURUS DAN JURULATIH PASUKAN SEKOLAH

(PERMAINAN DAN OLAHRAGA)

BOLA SEPAK : En. Che Zaidi bin Abu Bakar (K)

En. Rosmi bin Mamat

En. Azmi bin Sulaiman

En. Mohd. Sabri bin Dollah

BOLA JARING : Pn. Karimah binti Hj. Ghazali (K)

Pn. Norhayati Muhammad

Pn. Zaharah binti Ab. Rahim

Pn. Norizam binti Che Mahmood

SEPAK TAKRAW : En. Rosmi bin Mamat (K)

En. Shamsul Zamdi Kassim

En. Muhd. Zani bin Ahmad

En. Mohd. Sabri bin Dollah

BOLA BALING : En. Mohd. Sabri bin Dollah (K)

En. Norhashimi bin Jusoh

En. Zuhdi bin Ariffin

Pn. Rosni binti Kasim

BADMINTON : En. Azmi bin Sulaiman (K)

En. Mohd. Sanusi bin Mohd. Shata

En. Mohd. Sabri bin Dollah

Pn. Hjh. Kamariah binti Omar

PING PONG : En. Norhashimi bin Jusoh (K)

En. Rosmi bin Mamat

En. Shamsul Zamdi Kassim

En. Che Zaidi bin Abu Bakar

OLAHRAGA & : En. Ahmad bin Ghazali (K)

PERMAINAN En. Che Zaidi bin Abu Bakar

TRADISIONAL En. Mohd. Sabri bin Dollah

Pn. Karimah binti Hj. Ghazali

Pn. Che Hasifah binti Che Mat

 

GURU RUMAH SUKAN SKD 1999

RUMAH MERAH

Encik Rosmi bin Mamat (KETUA)

Encik Mohd. Sanusi bin Mohd. Shata

Puan Karimah Hj. Ghazali

Puan Norhayati binti Muhammad

 RUMAH HIJAU

Encik Shamsul Zamdi bin Kassim (KETUA)

Encik Norhashimi bin Jusoh

Encik Muhd. Zani bin Ahmad

Puan Hajjah Kamariah @ Saadiah binti Omar

Puan Zaharah binti Abdul Rahim

RUMAH BIRU

Encik Azmi bin Sulaiman (KETUA)

Encik Ahmad bin Ghazali

Puan Norizam binti Che Mahmood

Puan Che Hasifah binti Che Mat

RUMAH KUNING

Encik Zuhdi bin Ariffin (KETUA)

Encik Mohd. Sabri bin Dollah

Puan Zaiton binti Sulaiman

Puan Rosni binti Kasim

Cik Sanita binti Sa’amah

BIDANG TUGAS SETIAUSAHA SUKAN

 1. Menjadi penasihat utama kepada Guru Besar mengenai aktiviti-aktiviti sukan.
 2. Merancang aktiviti / program olahraga dan permainan sekolah untuk jangka pendek dan panjang. Dalam menjalankan tugas ini, rujukan boleh dibuat kepada Majlis Sukan Sekolah yang beliau menjadi setiausahanya.
 3. Mengadakan jadual atau takwim sukan dan mengagihkan tugas-tugas bersangkutan dengan sukan di kalangan staf.
 4. Menjadi pegawai perhubungan di antara sekolah dengan sekolah-sekolah lain di lapangan sukan dan permainan.
 5. Merancang keperluan / kemudahan / kewangan untuk sukan. Memesan, menerima, memasukkan serta mengawal stok peralatan sukan.
 6. Mengagih pelajar kepada rumah sukan. Merancang pertandingan peringkat sekolah antara rumah.
 7. Mengurus penyertaan pasukan sekolah dalam pertandingan luar dengan kerjasama dari pengurus/jurulatih permainan.
 8. Menjadi setiausaha kepada Majlis Sukan Sekolah dan menyimpan minit mesyuarat.
 9. Mengendalikan papan kenyataan sukan dan galakan sukan.
 10. Tugas-tugas lain yang diperlukan oleh Guru Besar berkaitan sukan dan permainan.

 

BIDANG TUGAS PENGURUS / JURULATIH PERMAINAN.

 1.  Mengawal dan bertanggungjawab di atas semua peraturan, latihan dan penggalakan ke arah kemajuan permainan yang di bawah kendaliannya.
 2. Membentuk pasukan sekolah. Menyediakan senarai keperluan / alat dan mencadangkan pembeliannya melalui kerjasama setiausaha sukan.
 3. Mengatur program latihan dan kegiatan pasukan bagi sepanjang tahun.
 4. Bertindak sebagai pengurus pasukan sekolah.
 5. Memupuk semangat dan minat di kalangan pemain-pemain dengan mengadakan aktiviti menonton video/filem berkaitan, lawatan dan lain-lain rangsangan.
 6. Menaikkan imej sekolah melalui permainan. Menjaga kebajikan ahli pasukan sekolah.

 

BIDANG TUGAS GURU KETUA RUMAH

 1. Menyelaraskan semua kegiatan sukan rumah, membahagikan tugas guru sukan rumah dan menyusun jadual bertugas mereka.
 2. Memilih jawatankuasa sukan rumah di kalangan pelajar melalui mesyuarat rumah sukan.
 3. Mewujudkan satu peraturan bagi rumah, menentukan kedatangan dan penyertaan dicatat.
 4. Menyediakan wakil rumah dalam pertandingan antara rumah sukan dan memberi peluang kepada semua ahli untuk menyertai kegiatan rumah.

 

JAWATANKUASA KECERIAAN & KEINDAHAN SEKOLAH

 

PENASIHAT : Tuan Haji Nawi bin Jaafar (GB)

PENGERUSI : Tuan Haji Abdullah bin Hj. Salleh (GPK K0)

S/U / PENYELARAS : En. Zuhdi bin Ariffin

PENOLONG S/U : En. Shamsul Zamdi Kassim

AJK (MURAL) : En. Che Zaidi bin Abu Bakar

En. Mohd. Sanusi Mohd Shata

En. Mohd. Sabri bin Dollah

AJK (TAMAN/KEBUN) : En. Ahmad bin Ghazali

En. Azmi bin Sulaiman

Pn. Hjh. Kamariah Omar

AJK (KEBERSIHAN) : En. Muhd. Zani bin Ahmad

En. Osman bin Ibrahim

Pn. Zaiton binti Sulaiman

Pn. Che Hasifah binti Che Mat

 

JAWATANKUASA SIARAYA DAN IKLAN

En. Norhashimi Hj. Jusoh

En. Shamsul Zamdi Kassim

En. Azmi bin Sulaiman

 

JAWATANKUASA KEDAI SEKOLAH

 

PENASIHAT : Tuan Haji Nawi bin Jaafar (GB)

PENGERUSI : Tuan Haji Abdullah bin Hj. Salleh (GPK KO)

S/U / PENYELARAS : En. Muhd. Zani bin Ahmad

PENOLONG S/U : Pn. Hjh. Kamariah binti Omar

AJK : En. Ahmad bin Ghazali

Pn. Norhayati Muhammad

Pn. Zaharah binti Ab. Rahim

Pn. Zaiton binti Sulaiman

 

JAWATANKUASA TUGAS-TUGAS KHAS

 

PENASIHAT : Tuan Haji Nawi bin Jaafar (GB)

PENGERUSI : Tuan Haji Abdullah Hj. Salleh (GPK KO)

SETIAUSAHA : En. Che Zaidi bin Abu Bakar

AJK : En. Shamsul Zamdi Kassim

En. Ahmad bin Ghazali

En. Rosmi bin Mamat

En. Muhd. Zani Ahmad

Pn. Zaharah binti Ab. Rahim

Pn. Rosni binti Kasim

 

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SEKOLAH

 

PENGERUSI : Tuan Haji Nawi bin Jaafar (GB)

NAIB PENGERUSI : Encik Hassan bin Mat Arshad (GPK1)

SETIAUSAHA : Tuan Haji Abdullah Hj. Salleh (GPK KO)

AJK : Pn. Molly Ann Fam (GPK HEM)

En. Muhd. Zani bin Ahmad

En. Ahmad bin Ghazali

En. Mohd. Sanusi Mohd Shata

En. Azmi bin Sulaiman

Pn. Zaharah binti Ab. Rahim

 

JAWATANKUASA PERHIMPUNAN

 

PENASIHAT : Tuan Haji Nawi bin Jaafar (GB)

PENGERUSI : Tuan Haji Abdullah Hj. Salleh (GPK KO)

S/U / PENYELARAS : En. Muhd. Zani bin Ahmad

AJK : En. Ahmad bin Ghazali

En. Mohd. Sanusi Mohd Shata

En. Norhashimi Jusoh

En. Che Zaidi Abu Bakar

Pn. Zaiton Sulaiman

 

JAWATANKUASA KEBAJIKAN STAF & KAKITANGAN / JAMUAN

 

PENASIHAT : Tuan Haji Nawi Jaafar (GB)

PENGERUSI : Tuan Haji Abdullah Hj. Salleh (GPK KO)

SETIAUSAHA : Pn. Norizam binti Che Mahmood

PENYELARAS : Pn. Hjh. Kamariah Omar

BENDAHARI : Pn. Karimah binti Hj. Ghazali

AJK : En. Muhd. Zani bin Ahmad

Pn. Zaharah Abdul Rahim

Pn. Rosni Kasim

Pn. Che Zainon binti Mat Ail

Pn. Zaiton binti Sulaiman

 

BADAN SIHAT OTAK CERGAS

 1. Kehadiran guru diwajibkan.
 2. Kehadiran guru dicatat dan ditandatangani pada Buku Kegiatan Ko-kurikulum.
 3. Penglibatan murid dalam ko-kurikulum juga dicatatkan.
 4. Penganjur hendaklah menyediakan kertas kerja dan anggaran perbelanjaan (buat tuntutan).
 5. Perjumpaan dan mesyuarat badan-badan ko-kurikulum sayugia dicatatkan dalam buku ringkasan sebagai rekod kerja guru.
 6. Tarikh aktiviti ko-kurikulum berpandukan kalendar bulanan yang disediakan dan penyelaras berkenaan berhak menetapkan tarikh dan tempatnya bagi aktiviti pertandingan berpandukan kalendar ko-kurikulum setahun.
 7. Tarikh dan program aktiviti ko-kurikulum tertakluk kepada pindaan.

 

`BULAT AIR KERANA PEMBETUNG

BULAT KATA KERANA MUAFAKAT – BERKAT’

KALENDAR KEGIATAN KO-KURIKULUM SKD 1999

UNIT BERUNIFORM

(RABU : 3.00 – 5.00 petang)

 

BULAN

KEGIATAN

PERINCIAN KEGIATAN

TINDAKAN

Januari
1. Penubuhan AJK unit
  1. Mesyuarat / pelantikan
  2. Penubuhan unit kecil
 1. Setiausaha J/kuasa unit beruniform;
2. Pendaftaran

2.1 Mengisi borang pendaftaran ahli

dan yuran.

2.2 Kad / buku log ahli.

2.3 Surat kebenaran penjaga.

2.4 Uniform

 1. Penyelaras J/Kuasa unit beruniform.

 

Februari-September
 1. Latihan mengikut Sukatan Unit (15 aktiviti)

3.1 Latihan kawad

3.2 Skim lencana

3.3 Kemahiran - perkhemahan

3.4 Khidmat masyarakat

 1. Pemimpin unit beruniform;
 2. Penyelaras.

April – Jun
 1. Penilaian dan pengukuran

4.1 Pemantauan / Pengukuhan

4.2 Pertandingan

4.3 Ujian

Pemimpin unit beruniform.

September
Perkhemahan Tahunan 5.1 Semua aspek
 1. s/u J/kuasa;
 2. Penyelaras;
 3. Pemimpin.

Oktober
 1. Hari Unit Beruniform

6.1 Penghargaan / Jamuan

6.2 Anugerah Sijil / dll.

Setiausaha J/Kuasa Unit Beruniform.

November
Lawatan Sambil Belajar

7.1 Cadangan lawatan ke Pulau

Mutiara – Melalui Lebuhraya

Timur-Barat dan pulang /

Singgah di Cameron Highland /

KL.

S/Usaha J/Kuasa Unit Beruniform bersama Kelab Kembara.

PENGISIAN DAN AKTIVITI MINGGUAN

UNIT BERUNIFORM SKD 1999

Cadangan Aturcara

PERMULAAN : 1. Perbarisan

2. Doa

3. Persetiaan

4. Pemeriksaan

5. Taklimat – nasihat dan isi perjumpaan

b. PENGISIAN : 1. Agihan ikut kumpulan

2. Isi pengajaran ikut sukatan

c. PENILAIAN : 1. Ujian kemahiran

2. Pemeriksaan buku log

3. Disiplin – diri / pakaian / dll.

d. PENUTUP : 1. Pemeriksaan perbarisan

2. Rekod aktiviti (Pelaporan)

3. Doa selamat

4. Bersurai.

KALENDAR KEGIATAN KO-KURIKULUM SKD 1999

KELAB DAN PERSATUAN

(RABU : 4.00 – 6.00 petang)

BULAN

KEGIATAN

PERINCIAN KEGIATAN

TINDAKAN
Januari 1. Penubuhan AJK unit
  1. Mesyuarat / pelantikan
  2. Penubuhan unit kecil
 1. Setiausaha J/kuasa Kelab & Persatuan;
2. Pendaftaran ahli.

2.1 Mengisi borang pendaftaran ahli

2.2 Yuran ahli.

  1. Surat kebenaran penjaga.
 1. Penyelaras Kelab & Persatuan.
 2. Ketua Kelab & Persatuan.

Februari
Latihan Berkumpulan

3.1 Agihan murid ikut aktiviti ;

kumpulan bahas ; kuiz ;

landskap ; mural ; dll.

Penyelaras Kelab & Persatuan bersama guru Ketua Kelab& Persatuan.

Mac
Bengkel dan bimbingan 4.1 Latihan dan perbincangan Guru Ketua Kelab & Persatuan.

April - Jun
Pelajaran Amali dan Teori

5.1 Latihan dan pelaksanaan ; fardu

ain; bijak sifir; word chain; story

telling ; etc.

5.2 Kegiatan Agama Islam termasuk

seni khat Jawi ; dll.

5.3 Pengenalan Komputer ; dll.

Guru Ketua Kelab & Persatuan :

BM/BI/M3/SN/3K/AI/KOMPUTER.

Mei - Jun
Kempen Bahasa antara Kelas / Rumah Pasukan

6.1 Pertandingan – bahas; pantun;

bercerita; shortplay; poem; kuiz

M3/Sn

6.2 Nasyid; tilawah; tahfiz; cerita

kisah dari Al-Quran; khat ; dll.

Guru Ketua Kelab & persatuan :

BM/BI M3/SN dan AI.

Julai - Ogos
Program motivasi

7.1 Menganjur seminar; ceramah;

bengkel; dll

7.2 Motivasi majlis ilmu ; dll

7.3 Kuiz Kesihatan ; dll

S/u AJK Kelab;

Guru Ketua Kelab & Pers.;

S/u AJK Panitia Kesihatan;

Penyelaras.

Operasi bina / model / ABM

8.1 Membina, baik-pulih, simpan,

atur alatan/ABM, carta, peta, dll.

September
Persembahan di Perhimpunan

9.1 Persembahan murid setiap

perhimpunan pagi (bijak sifir,

poem, dll)

Guru Ketua Kelab & Pers.

Oktober
Khidmat Masyarakat 10.1 Gotong-royong ; dll S/u AJK Kelab & Persatuan.

November
Program Sandaran (Lawatan Sambil Belajar)

11.1 Lawatan ke tempat rekreasi,

bersejarah, perindustrian, dll.

S/u AJK Kelab & Persatuan bersama Kelab Kembara.

KALENDAR KEGIATAN KO-KURIKULUM SKD 1999

SUKAN DAN PERMAINAN

(RABU : 4.00 – 6.00 petang)

BULAN

KEGIATAN

PERINCIAN KEGIATAN

TINDAKAN

Januari
Mesyuarat AJK Ko-Kurikulum Sekolah
 1. Mesyuarat AJK ko – pengesahan pelantikan
 2. penyelarasan
 3. surat kebenaran
 4. alat keperluan setahun.

S/u AJK Induk;

S/u Sukan;

Penyelaras.

Februari
Perjumpaan Rumah Sukan dan latihan
 1. Perlantikan ketua & pemilihan peserta/pemain;
 2. Uniform sukan / baju / seluar trek;
 3. Latihan untuk sukan Zon;
 4. Pemilihan ahli/wakil.

Penyelaras;

Guru Jurulatih;

Guru Ketua Rumah masing-masing.

Mac – April

 

Mei
Pesta Permainan antara Rumah (Bolasepak /bola jaring/dll) ; liga ; pasukanb sekolah.
 1. Pemilihan ahli wakil / peserta / BS / BJ.
 2. Latihan permainan
 3. Pesta / pertandingan antara Rumah.
 4. Latihan pasukan sekolah.
 5. Pemilihan elit permainan semester 1.

Guru Ketua Rumah;

S/u Sukan;

Jurulatih pasukan berkenaan.

Jun – Julai
Merentas Desa
 1. Latihan merentas desa.
 2. Kejohanan merentas desa antara Rumah.
S/u sukan dan Guru Ketua Rumah.

Ogos
Olahraga Sekolah
 1. Latihan olahraga sekolah.
 2. Pemilihan elit semester II.
 3. Pertandingan antara rumah.
Penyelaras Olahraga & s/u sukan.

September
Permainan Tradisional
 1. Latihan permainan Tradisional.
 2. Pertandingan antara rumah.

S/u AJK Induk & Penyelaras;

Guru Rumah.

Oktober – November
Program Sandaran dan Anugerah Sukan
 1. Program Sandaran :-
 2. Kuiz; buku skrap; sukan; dll.
 3. Pertandingan kelas.
 4. Baik pulih / kemaskini alatan sukan / permainan.
 5. Anugerah sukan / sijil / hadiah.
 6. Lawatan.

S/u AJK Induk & Penyelaras;

Kelab Kembara

 

JADUAL PELAKSANAAN AKTIVITI SUKAN / PERMAINAN

 

PERINGKAT MSS DAERAH / MSST / MSSM 1999

PENGGAL

PERMAINAN

PER. UMUR

MSS DAERAH

PESTA MSST
PENGELOLA

PESTA MSSM

PENGELOLA

1

BADMINTON
12,15,18 LP

01.02 – 28.02.99

08 – 10.04.99
K.TRG (S)

25 – 28.05.99
PENANG

BOLA SEPAK
12, 18 L

01.02 – 28.02.99

22 – 24.04.99
SETIU

22 – 29.05.99
PERLIS

MEMANAH
18 LP

-

08 – 10.04.99
AJK TEKNIK

27 – 29.05.99
PAHANG

OLAHRAGA
12,15,18 LP

01 – 27.03.99

01 – 03.04.99
BESUT

19 – 22.05.99
SABAH

PING PONG
18 LP

01.02 – 28.02.99

08 – 10.04.99
MARANG

25 – 28.05.99
KEDAH

RENANG
12,15,18 LP

-

08 – 10.04.99
AJK TEKNIK

25 – 29.05.99
JOHOR

SEPAK TAKRAW
12,15,18 L

01.02 – 28.02.99

22 – 24.04.99
KEMAMAN

25 – 29.05.99
MELAKA

TENIS
12,15,18 LP

01.02 – 28.02.99

08 – 10.04.99
DUNGUN

25 – 29.05.99
KELANTAN

BOLA JARING
12,15,18 P

01.02 – 28.02.99

22 – 24.04.99
K.TRG (U)

25 – 29.05.99
N. SEMBILAN

B. KERANJANG
18 LP

-

08 – 10.04.99
AJK TEKNIK

25 – 29.05.99
K.LUMPUR

KRIKET
18 L

-

08 – 10.04.99
AJK TEKNIK

25 – 29.05.99
K.LUMPUR

PERAHU LAYAR
15 L

-

08 – 10.04.99
AJK TEKNIK

24 – 29.05.99
SELANGOR

RAGBI
12, 18 L

-

21 – 24.04.99
AJK TEKNIK

24 – 29.05.99
PAHANG

 

 

2

GIMNASTIK
12,15,18 LP

-

29 – 31.07.99
AJK TEKNIK

06 – 10.09.99
SS BT. JALIL

GIMRAMA
12,15,18 P

-

29 – 31.07.99
AJK TEKNIK

06 – 10.09.99
SS BT. JALIL

HOKI
12, 18 LP

20.06 – 17.07.99

29 – 31.07.99
K. TRG (S)

06 – 10.09.99
PERAK

BOLA TAMPAR
18 LP

20.06 – 17.07.99

29 – 31.07.99
H. TRG

06 – 10.09.99
SARAWAK

 

 

 

 

KALENDAR AKTIVITI MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH TERENGGANU 1999

1999
A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I

JANUARI
         

Pemilihan dan penempatan atlit ke Projek Sukan
                   

Pendedahan sukan mini
 
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

FEB.
                       

Kej. Hoki Juara sekolah-sekolah keb.
        P. Sukan                  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28                

MAC
     

Klinik 1
                     

Kej. O/raga Daerah
                               
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30 31      

APRIL
       

O/raga MSST
       

Pesta MSST 1
                     

Pesta MSST 2
                 
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      

MEI
            Ujian P.O         Latihan Pusat MSST 1 O/raga MSSM Pesta Permainan 1, MSSM    
            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUN
                                   

Mini B/T
                               
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30          

JULAI
                                                               

Pseta MSST 3
   
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    

OGOS
       

TID Daerah
                     

Karnival 1
     

Latihan Pusat MSST II
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31            

SEPT.
      LP II Pesta Permainan II, MSSM                        

Karnival TH
                 
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30        

OKT.
                     

Karnival 2
       

Karnival 3
       

TID negeri
     

Ragbi Sentuh
   
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

NOV.
       

TID Keb.
                       

Karnival T/Cemerlang. Hoki 15. S/Takraw 15
           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30            

DIS.
     

Kem Bakat Kebangsaan
                                                       
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      

Catatan:

Ujian P.O -

Ujian pemilihan olahraga MSST

P. Sukan -

Kursus pengurusan jurulatih sukan

Mini B/T -

Pertandingan mini bola tampar sekolah rendah

Klinik 1 -

Klinik bola sepak dan bola jaring bawah 12 tahun

Karnival 1 -

Karnival badminton dan sepak takraw bawah 11 tahun

TID -

Ujian mengenalpasti bakat (Talent Identification Test)

Karnival 2 -

Karnival bola sepak & bola jaring bawah 11 tahun

Karnival 3 -

Karnival hoki bawah 11 tahun

Karnival TH -

Karnival sukan Tunas Harapan MSNT

Ragbi Sentuh -

Kejohanan Ragbi Sentuh bawah 12 sekolah-sekolah Terengganu

KALENDAR KEGIATAN KO-KURIKULUM

 

SKD 1999

TARIKH

AKTIVITI

MASA

TINDAKAN

13.1 1999
Mesyuarat J/K Induk ko-kurikulum – perlantikan, dll.

12.30 p.m
GPK KO / s/u JK Induk

20.1.1999
Cuti Hari Raya Aidil Fitri    

26.1.1999
Perjumpaan Hari Raya

10.00 am
S/u Perayaan

27.1.1999
Mesyuarat penubuhan AJK Kelab, Unit Beruniform dan badan sukan

12.30 p.m
Penyelaras

3.2.1999
 • Perjumpaan Rumah Sukan & latihan
 • Latihan berkumpulan unit uniform

4.00 – 6.00 p.m
Penyelaras

24.2.1999
 • Pemilihan peserta / pemain
 • Latihan untuk sukan Zon
 • Operasi bersih bilik dan kawasan sekolah
 • Olahraga – latihan.

 

4.00 – 6.00 p.m
 • Guru Ketua Rumah
 • S/u JK Induk Ko-ku
 • S/u sukan

10.3.1999

Pesta permainan antara rumah :

 • Liga
 • Latihan

4.00 – 6.00 p.m
Penyelaras permainan

17.3.1999
Latihan kawad dan kemahiran Unit Beruniform.

4.00 – 6.00 p.m
Penyelaras Unit

26.3.1999
 • Pesta pertandingan antara Rumah
 • Latihan pasukan sekolah

4.00 – 6.00 p.m
 • s/u sukan
 • guru ketua rumah

31.3.1999
Hari Perpisahan (Persaraan GB) dan sempena kedatangan GB/guru-guru baru

 

10.00 a.m
S/u Badan Kebajikan

7.4.1999
Meneruskan liga

4.00 – 6.00 p.m
S/u sukan

14.4.1999
Latihan & pelaksanaan fardhu ain, bijak sifir, word chain , khat dll.

4.00 – 6.00 p.m
Guru panitia berkenaan

21.4.1999
Pertandingan seni khat dan sayembara Islam, tilawah, tahfiz, cerita dari Al-Quran dll.

4.00 – 6.00 p.m
Panitia Agama Islam

28.4.1999
 • kemahiran termasuk perkhemahan
 • khidmat masyarakat
 • pengenalan komputer
 • kempen bahasa antara kelas/rumah - bahas; pantun, bercerita; short play ; poem ; dll.

 

4.00 – 6.00 p.m
 • Guru unit beruniform
 • Kelas komputer
 • Panitia BAHASA

5.5.1999
Pertandingan kawad

4.00 – 6.00 p.m
Unit beruniform

12.5.1999
Meneruskan kempen Bahasa dan pertandingan BM, BI, M3 & SN

4.00 – 6.00 p.m
Panitia berkenaan

19.5.1999
Pertandingan antara rumah :- BM, BI, M3, SN, AI .

10.00 a.m.
Setiausaha dan penyelaras unit.

20.5.1999
Hari Guru peringkat sekolah

8.00 – 12.00 pm
S/u Hari Guru

9.6.1999
Merentas desa

4.00 – 6.00 p.m
S/u sukan

27.6.1999

Khidmat masyarakat bagi unit-unit :-

 • Anjuran bengkel, ceramah dll
 • Kuiz kesihatan

4.00 – 6.00 p.m
 • S/u AJK Induk
 • GPK KO
 • GPK HEM

30.6.1999
Kejohanan Merentas Desa antara rumah sukan.

4.00 – 6.00 p.m
S/u sukan

7.7.1999
 • Program Motivasi & operasi bina / baikpulih alatan
 • Rekreasi 3K – Taman , mural, dll

4.00 – 6.00 p.m
Kelab berkenaan

14.7.1999
Pengukuhan bagi unit-unit beruniform

4.00 – 6.00 p.m
Penyelaras Unit Beruniform

21.7.1999

&

28.7.1999
Pemilihan elit dan latihan elit pasukan sekolah

4.00 – 6.00 p.m
S/u sukan

4.8.1999

&

11.8.1999
Pertandingan unit-unit beruniform

4.00 – 6.00 p.m
Penyelaras Unit Beruniform

18.8.1999

&

25.8.1999
Persembahan di tempat Perhimpunan – sifir, poem , dll.

8.00 – 8.30 a.m
Penyelaras Kelab – BM, BI, M3, SN, AI, dll.

15.9.1999
 • Perkhemahan tahunan
 • Program Motivasi

4.00 – 6.00 p.m
S/u AJK Induk bersama Penyelaras Unit & Kelab

29.9.1999
Permainan Tradisional

4.00 – 6.00 p.m
Penyelaras Permainan & s/u sukan

6.10.1999
Pertandingan Permainan Tradisional

4.00 – 6.00 p.m
S/u sukan

13.10.1999
Program Sandaran :- kuiz, buku skrap, sukan dll.

4.00 – 6.00 p.m
S/u AJK Induk & Penyelaras Sukan

20.10.1999
Gotong-royong & khidmat masyarakat

4.00 – 6.00 p.m
Penyelaras Induk

27.10.1999
Hari Unit Beruniform, penghargaan & sijil.   S/u sukan

3.11.1999

hingga

10.11.1999
Lawatan sambil belajar

4.00 – 6.00 p.m
Kelab Kembara

16.11.1999
Hari Penyampaian Hadiah Tahunan & anugerah sukan

10.00 a.m
S/u AJK Induk & badan Keraian

18.11.1999
Majlis perpisahan/persaraan GPK KO

10.00 a.m
S/u Badan Keraian

19.11.1999
Lawatan ke Pulau Pinang – Lebuhraya Timur-barat, singgah di Cameron Highland, Kuantan, K.Terengganu, Jerteh.   Kelab Kembara

* Tarikh tertakluk kepada pindaan.

 

 

 

 

TAKWIM KO-KURIKULUM

SEKOLAH-SEKOLAH ZON BESUT SELATAN 1999

 

BIL

AKTIVITI

TARIKH

TEMPAT

PENGELOLA

1.
BOLA SEPAK

04 – 05.02.1999

SK. SERI PAYONG

SK. PASIR AKAR

2.
BOLA JARING

04 – 05.02.1999

SK. SERI PAYONG

SK. PANCHOR

3.
BADMINTON

23.02.1999

DEWAN

SK. DARAU

SK. ALOR KELADI

4.
SEPAK TAKRAW

25.02.1999

SK. LKTP TENANG

SK. LKTP TENANG

5.
PING PONG

24.02.1999

SK. KERUAK

SK. KERUAK

6.
HOKI

24.06.1999

SK. LUBUK KAWAH

SK. LUBUK KAWAH

7.
OLAHRAGA – PEMILIHAN

03.03.1999

SK. SERI PAYONG

SK. SERI PAYONG

8.
PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM

23.09.1999

SK. DARAU

SK. DARAU