Make your own free website on Tripod.com

KURIKULUM DAN PENTADBIRAN

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKS)

Pengerusi                      : En. Ismail bin Yunus (Guru Besar)

Tim.Pengerusi               : Pn. Rohani bt Ghazali (GPK 1)

Naib Pengerusi 1           : Pn.Molly Ann Fam (GPK 11)

Naib Pengerusi 11          : Tuan Haji Che Ab.Rahim bin Che Mahmood (GPK KO)

Setiausaha                    : Pn. Norizam bt Che Mahmood

Ahli Jawatankuasa         :  En.Mohd Zani bin Ahmad                     - Panitia Bahasa Melayu

                                       En.Mohd Baharuddin b Md Nawi           - Panitia B. Inggeris

                                       Pn. Zaharah bt Ab.Rahim                     - Panitia Matematik

                                       En. Che Zaidi bin Abu Bakar                - Panitia Sains

                                       En. Mohd Sanusi bin Mohd Shata        - Panitia P.Agama Islam

                                       En. Kamarulzaman bin Khalid              - Panitia KH/ K.Tempatan

                                       En. Zairon bin Zainol                            - Panitia PJK

                                       Pn. Che Hasifah bt Che Mat                 - Panitia P.Seni

                                       Pn. Maznah bt Mohd Zain                    - Panitia Muzik

                                       Pn. Nora bt Idris                                  - Pra Sekolah

                                       Pn. Wan Rohidah bt Wan Abdullah     - Intervensi 3M

                                        Pn. Paizah bt Mohamad                     - Penyelaras Perpustakaan

Bidang Tugas Ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

1.                   Menjadi pengerusi panitia mata pelajaran.

2.                   Memastikan Sukatan Pelajaran yang diterima adalah betul dan mengedarkannya kepada semua anggota panitia.

3.                   Mengetuai Panitia Mata Pelajaran bagi merangka Rancangan Pengajaran Tahunan dan Harian

4.                   Bermesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat panitia untuk diedarkan kepada ahli dan salinan kepada pengurusan sekolah.

5.                   Mengagih pembahagian tugas di antara anggota panitia mengenai penyediaan soalan-soalan, ujian, peperiksaan bulanan, pertengahan tahun dan akhir tahun.

6.                   Merangka Takwim Panitia setahun – mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 4 kali setahun.

7.                   Menentukan target mata pelajaran berasaskan peperiksaan akhir tahun.

8.                   Berusaha menambah ABM dan memastikan penggunaan yang maksimum dan berkesan.

9.                   Memberi bimbingan kepada guru-guru baru tentang pengajaran, rancangan, sukatan pelajaran, ujian dan lain-lain.

10.               Menentukan anggaran perbelanjaan bagi program kurikulum dan panitia mata pelajaran.

11.               Menyediakan maklumat serta laporan guru-guru dalam panitianya.

12.               Memberi bimbingan kepada guru-guru baru tentang pengajaran,rancangan/sukatan pelajaran, ujian dan lain-lain.

13.               Membantu dalam pengurusan,penyediaan peralatan Teknologi Pendidikan, Pusat Sumber, Makmal dan bengkel.

14.               Merangka dan melaksanakan Program Kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah seperti Projek UPSR dan sebagainya.

15.               Memberi input yang imaginatif dan inovatif, contoh membina instrumen penilai yang berkesan.  

JAWATANKUASA PROJEK KHAS

PROJEK PENINGKATAN UPSR

Pengerusi                      :           En. Ismail bin Yunus      - Guru Besar

Tim. Pengerusi  :                       Pn.Rohani bt Ghazali     - GPK 1

Naib Pengerusi  :                       Pn. Molly Ann Fam        - GPK 11

Setiausaha                    :           En.Ahmad bin Ghazali - Penyelaras UPSR

Bendahari                      :           Pn.Zaharah bt Abdul Rahim

AJK                              :           En. Mohd Zani bin Ahmad

                                                En.Che Zaidi bin Abu Bakar

                                                En.Mohd Sanusi bin Mohd Shata

                                                En. Rosmi bin Mamat

                                                En.Zairol bin Zainol

                                                En.Jisyam bin Kassim

                                                Pn.Norizan bt Che Mahmood

Bidang Tugas

1.Mengenalpasti kumpulan pelajar.

2.Merancang ,mengurus,dan menyelia  program  bimbingan.

3.Mewujudkan Projek Khas yang inovatif dan memberi kesan berganda.

4.Membuat penilaian/target mata pelajaran dan menentukan tindakan  susulan.

JAWATANKUASA PANITIA MATAPELAJARAN

PANITIA BAHASA MELAYU

Pengerusi                      :           En. Muhd Zani bin Ahmad

Setiausaha                    :           Pn. Paizah bt Mohamad

AJK                              :           En. Ahmad bin Ghazali

                                                En. Norhashimi bin Jusoh

                                                Pn.Norhayati bt Muhammad

                                                Pn. Che Hasifah bt Che Mat

                                                Pn. Rosni bt Kassim

PANITIA BAHASA INGGERIS

Pengerusi                      :           En. Mohd Baharuddin bin Mohd Nawi

Setiausaha                    :           Pn. Norizan binti Che Mahmood

AJK                              :           Puan Rohani bt Ghazali

                                                Puan Molly Ann Fam

                                                Tuan Haji Che Abdul Rahim b Che Mahmood

                                                En.Zairun bin Zainol

                                                 

PANITIA  MATEMATIK

Pengerusi                      :           Puan Zaharah bt Abdul Rahim

Setiausaha                    :           En. Rosmi bin Mamat

AJK                              :           En. Kamarulzaman bin Khalid

                                                En. Jisyam bin Kassim

                                                En. Zairol bin Zainol

                                                Pn. Rosni bt Kassim

                                                Pn. Che Hasifah bt Che Mat

PANITIA SAINS

Pengerusi          :           En. Che Zaidi bin Abu Bakar

Setiausaha        :           En.Jisyam bin Kassim

AJK                  :           Pn.Karimah bt Haji Ghazali

                                    Pn.Norhayati bt Muhammad

 

PANITIA AGAMA ISLAM

Pengerusi          :           En.Mohd Sanuri bin Mohd Shata

Setiausaha        :           Pn.Hajjah Kamariah bt Omar

AJK                  :           Pn. Ros Anita bt Ab.Rahman

                        :           Pn.Rohaidah bt Wan Abdullah

                        :           Pn.Norhayati bt Muhammad

PANITIA KAJIAN TEMPATAN/ KEMAHIRAN HIDUP

Pengerusi          :           En. Kamarulzaman bin Khalid

Setiausaha        :           Pn. Karimah bt Hj. Ghazali

AJK                  :           En. Muhd Zani bin Ahmad

                        :           En. Che Zaidi bin Abu Bakar

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (PJK)

Pengerusi          :           En.Zairon bin Zainol

Setiausaha        :           Pn.Maznah bt Mohd Zain

AJK                  :           Tn.Hj. Ab.Rahim bin Che Mahmood

En.Che Zaidi bin Abu Bakar

                                    En.Rosmi bin Mamat

PANITIA PENDIDIKAN SENI

Pengerusi          :           Pn.Che Hasifah bt Che Mat

Setiausaha        :           Pn. Rosni bt Kassim

AJK                  :           En..Mohd Sanusi bin Mohd Shata

                                    En.Rosmi bin Mamat

                                    Pn.Norizan bt Che Mahmood

                                    Pn.Paizah bt Mohamad

PANITIA PENDIDIKAN MUZIK

Pengerusi          :           Pn.Maznah bt Mohd Zain

Setiausaha        :           En. Norhashimi  bin Jusoh

AJK                  :           En. Jisyam bin Kassim

                                    Pn. Karimah bt Hj Ghazali

                                    Pn. Rosni bt Kassim

PRA-SEKOLAH

Pengerusi          :           Pn. Nora bt Idris

Setiausaha        :           Cik Noraini bt Ghani

INTERVENSI 3M

Pengerusi          :           Pn. Wan Rohidah bt Wan Abdullah

AJK                  :           En.Muhd Zani bin Ahmad

                                    En.Norhashimi bin Jusoh

                                    Pn.Paizah bt Mohamad

                                    Pn.Norhayati bt Muhammad

                                    Pn.Ros Anita bt Ab.Rahman

                                    Pn.Rosni bt Kassim

                                    Pn.Che Hasifah bt Che Mat

Bidang Tugas

1.Menyediakan Sukatan Pelajaran  bagi  setiap  anggota.

2..Menyedia Rancangan Mengajar.

3.Mencadangkan buku teks  dan buku rujukan.

4.Menyelaras soalan-soalan  ujian dan peperiksaan.

5.Mengkaji  dan menganalisis keputusan peperiksaan.

6.Mengadakan  mesyuarat  panitia.

7.Menyedia dan  menyebar alat bantuan mengajar.

8..Melaksanakan arahan dan keperluan sekolah,PPD,JPN,KPM.

“Pengurusan Berkualiti Menjayakan Misi”

GURU PENYELARAS TAHUNAN

Tahun 1 - Pn.Cik Hasifah bt Che Mat

Tahun 2 - Pn.Ros Anita bt Ab.Rahman

Tahun 3 - En. Kamarulzaman bin Khalid

Tahun 4 - Pn. Karimah bt Hj.Ghazali

Tahun 5 – En.Muhd Zani bin Ahmad

Tahun 6 - En.Ahmad bin Ghazali

PEPERIKSAAN DAN  PENILAIAN

Pengerusi          : Pn. Rohani bt  Ghazali

Setiausaha        : Pn. Karimah bt Hj.Ghazali

Jawatankuasa    : En. Ahmad bin Ghazali             -           Penyelaras Tahun  6

                        : En. Muhd Zani bin Ahmad                     Penyelaras Tahun 5

                        : Pn. Karimah  bt Hj.Ghazali                   Penyelaras Tahun 4

                        : En. Kamarulzaman bin Khalis               Penyelaras Tahun 3

                        : Pn. Ros Anita bt Ab.Rahman                Penyelaras Tahun 2

                        : Pn.Che Hasifah bt Che Mamat              Penyelaras Tahun 1

Bidang Tugas

1.Menyedia takwim/Jadual peperiksaan yang seimbang dan adil serta  mengedarkannya.

2.Menyedia senarai pembuat soalan dan memastikan mutu dan keesahan soalan.

3.Mengurus peperiksaan dan memastikan  keselamatan soalan.

4.Menganalisa dan  melapur keputusan  peperiksaan  dalaman  dan luaran.

5.Memberi taklimat terperinci kepada pelajar pengedaran borang sementara.

6.Menyedia,mengisi,menyemak  borang kemasukan dan menghantar borang peperiksaan  ke JPN.

7.Menyedia /melengkapkan bilik-bilik  peperiksaan.

8.Menjalankan kajian sosioekonomi  pelajar sebagai  faktor penyebab kecemerlangan.

JADUAL  WAKTU

1.   Pn.Rohani bt Ghazali

2.   En. Muhd Zani bin Ahmad

Bidang Tugas

1.Menyediakan Jadual Waktu  Induk sekolah/Persendirian  dan  Kelas.

2.Mengubah  jadual waktu dari masa ke semasa mengikut keperluan.

3.Menyedia  jadual waktu ganti  guru yang tidak  hadir  sekolah.

PENTADBIRAN DAN KEBERSIHAN

Guru  Data

En. Che Zaidi bin Che Abu Bakar

Bidang Tugas

1.   Menyedia  Penyata bulanan guru dan murid

2.   Menyedia penyata suku tahun

3.   Menyediakan data-data untuk dihantar ke  PPD/JPN/KPM

4.   Menyemak dan mengawasi Jadual Kedatangan

5.   Menyedia dan merekod untuk pembangunan sekolah

GURU DARJAH

Bil.

Tahun

Nama Guru Darjah

1.

1  Jaya

Pn. Rosni bt Kassim

2.

1  Maju

Pn. Che Hasifah bt Che Mat

3.

2  Jaya

Pn. Maznah bt Mohd Zain

4.

2  Maju

Pn. Ros Anita bt Ab.Rahman

5.

2  Usaha

Pn. Norhayati bt Muhammad

6.

3  Jaya

En. Kamarulzaman bin Khalid

7.

3  Maju

En. Norhashimi bin Jusoh

8.

4  Jaya

Pn. Karimah bt Hj Ghazali

9.

4  Maju

En. Jisyam bin Kassim

10.

4 Usaha

En. Zairon bin Zainol

11.

5  Jaya

En. Muhd Zani bin Ahmad

12.

5  Maju

En. Rosmi bin Mamat

13.

6  Jaya

En. Ahmad bin Ghazali

14.

6 Maju

Pn. Zaharah bt Ab.Rahim

Bidang Tugas

1.   Pendaftaran pelajar,butiran penjaga  yang kemas kini ke dalam jadual kedatangan.

2.   Merekod kehadiran pelajar/,mengambil tindakan pelajar yang tidak hadir.

3.   Memungut yuran tahunan (Yuran Khas dan Pelbagai)

4.   Keprihatinan guru terhadap pelajar

5.   Keceriaan kelas -sentiasa bersih dan selamat.

6.   Rekod data pelajar,peperiksaan,kad kemajuan,kad 001,profil

7.   Pengumpulan maklumat pelajar (SPBT,Borang biasiswa dll)

JAWATANKUASA KERJA PUSAT  SUMBER SEKOLAH

Penyelaras        :En.Mohd  Sanusi bin Mohd Shata

Setiausaha        :Pn.Paizah bt Mohamad

AJK      :           - En. Mohd Zani bin Ahmad

                        - En. Norhashimi bin Jusoh

                        - En. Che Zaidi bin Abu Bakar

                        - Pn. Rosni bt Kassim

                        - Pn. Che Hasifah bt Che Mat

Bidang Tugas

1.Menyediakan peraturan penggunaan PSS.

2.Menyedia dan memproses senarai  alat-alat yang ada.

3.Menyediakan alat-alat dan  bahan yang diperlukan oleh semua bahagian mengikut keutamaan.

4.Berbincang dengan guru  besar  berhubung pembelian alat-alat mengikut keutamaan dan kemampuan sekolah.

5.Merancang anggaran belanjawan tahunan  - cuba  dapatkan  sumbangan luar.

6.Berhubong rapat  dengan pembahagian perkhidmatan sebaran pendidikan,PKG,PSPN dan lain-lain agensi.

7.Sebagai Juru foto  sambilan  sekolah - merakam peristiwa-peristiwa penting  di sekolah dan luar sekolah yang melibatkan  penyertaan pasukan  sekolah  dan memasukkan ke dalam album.

Unit ABM

Pn. Rosni bt Kassim

Bidang  Tugas

1.Berusaha menambah alat-alat ABM dan memastikan penggunaannya secara maksimum.

2.Mereka dan mengemas kini penggunaan peralatan  ABM.

3.Mengadakan pertandingan reka cipta  alatan ABM.

4.Mengkategori alatan ABM mengikut mata  pelajaran.

Unit TV Pendidikan

En.Muhd Zani bin Ahmad

Bidang Tugas

1.Menyediakan rekod penggunaan Radio dan TV Pendidikan.

2.Membuat rakaman kaset radio dan kaset video  bagi tajuk-tajuk yang diperlukan oleh  panitia.

3.Menyelaraskan jadual siaran RTV Pendidikan dengan jadual sekolah.

TGBP (Tabung Guna Bahan Penilaian)

En. Che Zaidi bin Abu Bakar

Bidang  Tugas

1.Menyediakan buku stok  dan peraturan pinjaman bahan/Bank Item.

2.Mengumpul semua set soalan  dan skema jawapan peperiksaan dalaman dan luaran -OTI,PTS,UPSR.

Unit Perpustakaan

Pengerusi          : Pn.Paizah bt Mohamad

Setiausaha        : En. Kamarulzaman bin Khalid   :

Jawatankuasa    : Pn. Wan Rohidah bt Wan Abdullah

                        : Pn.Norhayati bt Muhammad

                        : Pn.Nora bt Idris

Bidang Tugas

1.Menggubal polisi  perpustakaan dan peraturan-peraturan penggunaannya.

2.Berusaha mendapatkan koleksi  bibliografi, katalog buku-buku  baru untuk diedarkan kepada guru-guru bagi memilih buku-buku  yang sesuai.

3.Mengurus dan mengemas kini kerja-kerja  berikut:

            -Merekod semua buku yang ada dalam perpustakaan dalam  buku stok.

            -Menggelas,mengkatalogkan dan memproses buku.

            -Menyedia buku rekod  penggunaan perpustakaan

            -Melantik  Pengawas Perpustakaan dan menentukan tugas-tugasnya.

4.Merancang aktiviti tahunan perpustakaan  seperti:

            -Sudut  Pameran

            -Pameran buku baru

            -Minggu/bulan perpustakaan dan bulan membaca.

            -Mengadakan  pertandingan banyak membaca,mengulas buku.

            -Membuat  polongan akhbar.

            -Mengadakan penerbitan seperti”Berita Perpustakaan”

5.Membaikpulih buku-buku yang rosak dan menjilid.

6.Membuat hapus kira,menutup  kira-kira akhir tahun dan membuat anggaran  belanjawan tahun berikutnya.

7.Menghias cantik perpustakaan supaya menjadi “Gedung Ilmu”.

Unit Komputer

En. Norhashimi bin Jusoh

Bidang Tugas

1.       Menyelaras penggunaan komputer

2.       Mengadakan kursus dalam berkaitan dengan penggunaan komputer

3.       Berusaha mewujudkan Kelab Komputer Sekolah.

4.       Melakukan kerja rawat pulih komputer.

                       

JAWATANKUASA KHAS

PEMBANGUNAN DAN PERABUT / KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

Pengerusi          :En.Rosmi bin Mamat

Setiausaha        :En. Kamarulzaman bin Khalid

Jawatankuasa    :Pn. Paizah bt Mohamad

                         Pn. Norhayati bt Muhammad

                         En.Jisyam bin Kassim

                         En. Zairon bin Zainol

 Pekerja Rendah Am

                        :Pekerja  Swasta.

Bidang Tugas

1.Menyediakan dan menguatkuasakan peraturan penggunaan kerusi,meja,almari dan  sebagainya.

2.Menerima,mengagih dan menyimpan peralatan sekolah yang baru serta menghapus kira peralatan yang lama mengikut prosedur.

3.Menyediakan bengkel baik pulih peralatan  sekolah dan mengaktifkannya.

4.Menjaga stok dan inventori.

5.Menyedia tempat berehat,sudut bacaan,bilik rawatan,tempat basikal bilik air dll.

KELAB GURU DAN STAF SOKONGAN

Penasihat          : En. Ismail bin Yunus

Pengerusi          : En. Muhd Zani bin Ahmad

Setiausaha        : Pn. Norizam bt Che Mahmood

Bendahari          : Pn. Karimah bt Hj.Ghazali

AJK                  : En. Zairon bin Zainol     - Biro Sukan

                          En. Che Zaidi bin Che Abu Bakar          - 3 K

                          En. Ahmad bin Ghazali                         - Lawatan Sosial

                          Pn. Hjh Kamariah bt Omar                    - Jamuan

                          Pn. Paizah bt Mohamad                       - Kebajikan

JAWATAN KUASA PEMBANGUNAN STAF

Pengerusi                      : En. Ismail  bin Yunus

Tim.Pengerusi               : Pn. Rohani bt Ghazali

Setiausaha                    : En. Muhd Zani bin Ahmad

AJK                              : Pn.Molly Ann Fam

                                    : Tuan Haji Che Ab.Rahim bin Che Mahmood

Bidang Tugas

1.       Melaksanakan kursus-kursus dalaman kepada guru-guru dan staf sokongan.

2.       Bekerjasama dengan badan-badan luar bagi pembangunan kendiri guru dan kakitangan.

3.       Membuat anggaran belanjawan bagi pembangunan staf.