Make your own free website on Tripod.com

 

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM

 

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKS)

Pengerusi : Tuan Haji Nawi bin Jaafar (Guru Besar)

Naib Pengerusi : Encik Hassan bin Mat Arshad (GPK 1)

Setiausaha : Puan Zaharah binti Abdul Rahim

Ahli Jawatankuasa :

Panitia Bahasa Melayu - Encik Ahmad bin Ghazali

Panitia Bahasa Inggeris - Puan Norizam Mahmood

Panitia Matematik - Puan Zaharah Rahim

Panitia Sains - Encik Che Zaidi A. Bakar

Panitia Agama Islam - Encik Mohd. Sanusi M. Shata

Panitia KT / KH - Encik Norhashimi bin Jusoh

Panitia PJK - Encik Rosmi bin Mamat

Panitia Seni - Puan Che Hasifah binti Che Mat

Panitia Muzik - Encik Shamsul Zamdi Kassim

Bidang Tugas Ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

 1. Menjadi pengerusi panitia mata pelajaran.
 2. Memastikan Sukatan Pelajaran yang diterima adalah betul dan mengedarkannya kepada semua anggota panitia.
 3. Mengetuai Panitia Matapelajaran bagi merangka Rancangan Pengajaran Penggalan, Mingguan dan Harian.
 4. Bermesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat panitia untuk diedarkan kepada ahli dan salinan kepada pengurusan sekolah.
 5. Mengagih pembahagian tugas di antara anggota panitia mengenai penyediaan soalan-soalan ujian, peperiksaan bulanan, pertengahan tahun dan akhir tahun.
 6. Merangka Takwim Panitia setahun – mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
 7. Menentukan target matapelajaran berasaskan peperiksaan akhir tahun.
 8. Berusaha menambah ABM dan memastikan penggunaan yang maksimum dan berkesan.
 9. Memberi bimbingan kepada guru-guru baru tentang pengajaran, rancangan, sukatan pelajaran, ujian dan lain-lain.
 10. Menentukan anggaran perbelanjaan bagi program kurikulum dan panitia matapelajaran.
 11. Menyediakan maklumat serta laporan guru-guru dalam panitianya.

 

JAWATANKUASA UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)

Pengerusi : Tuan Haji Nawi bin Jaafar (Guru Besar)

Naib Pengerusi : Encik Hassan bin Mat Arshad (GPK 1)

Setiausaha : Encik Ahmad bin Ghazali

Bendahari : Puan Zaharah binti Rahim

AJK :

Puan Molly Ann Fam

Encik Che Zaidi bin Abu Bakar

Encik Muhd. Zani bin Ahmad

Encik Mohd. Sanusi bin Mohd. Shata

Encik Azmi bin Sulaiman

Encik Rosmi bin Mamat

Encik Shamsul Zamdi bin Kassim

Encik Norhashimi bin Jusoh

Puan Norizam binti Che Mahmood

 

JAWATANKUASA PENILAIAN TAHAP SATU (PTS)

Pengerusi : Tuan Haji Nawi bin Jaafar (Guru Besar)

Naib Pengerusi : Encik Hassan bin Mat Arshad (GPK 1)

Setiausaha : Encik Zuhdi bin Ariffin

AJK :

Tuan Haji Abdullah bin Hj. Salleh

En. Mohd. Sabri bin Dollah

Encik Norhashimi bin Jusoh

Encik Muhd. Zani bin Ahmad

Puan Hajjah Kamariah binti Omar

 

JAWATANKUASA-JAWATANKUASA PANITIA 1999

 

Panitia Bahasa Melayu

Pengerusi : Encik Muhd. Zani bin Ahmad

Setiausaha : Encik Mohd. Sabri bin Dollah

AJK : Encik Azmi bin Sulaiman

Encik Shamsul Zamdi bin Kassim

Encik Norhashimi bin Jusoh

Encik Zuhdi bin Ariffin

Encik Ahmad bin Ghazali

Encik Rosmi bin Mamat

Puan Che Hasifah binti Che Mat

Puan Rosni binti Kasim

 

Panitia Bahasa Inggeris

Pengerusi : Puan Norizam binti Che Mahmood

Setiausaha : Mr. X

AJK : Tuan Haji Nawi bin Jaafar

Encik Hassan bin Mat Arshad

Puan Molly Ann Fam

Tuan Haji Abdullah Hj. Salleh

 

Panitia Matematik

Pengerusi : Puan Zaharah binti Abdul Rahim

Setiausaha : Encik Rosmi bin Mamat

AJK : Encik Muhd. Zani bin Ahmad

Encik Shamsul Zamdi Kassim

Encik Zuhdi bin Ariffin

Puan Che Hasifah binti Che Mat

Puan Rosni binti Kasim

 

Panitia Sains

Pengerusi : Encik Che Zaidi bin Abu Bakar

Setiausaha : Puan Karimah binti Ghazali

AJK : Encik Mohd. Sanusi Mohd. Shata

Encik Norhashimi bin Jusoh

Puan Zaharah Abd. Rahim

Puan Norhayati binti Muhammad

 

Panitia Agama Islam

Pengerusi : Encik Mohd. Sanusi bin Mohd. Shata

Setiausaha : Puan Hajjah Kamariah @ Saadiah binti Omar

AJK : Puan Zaiton binti Sulaiman

Encik Shamsul Zamdi bin Kassim

Cik Norhayati binti Muhammad

 

Panitia Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup

Pengerusi : Encik Norhashimi bin Jusoh

Setiausaha : Encik Azmi bin Sulaiman

AJK : Encik Ahmad bin Ghazali

Encik Che Zaidi bin Abu Bakar

Encik Rosmi bin Mamat

Puan Zaharah binti Abdul Rahim

 

Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK)

Pengerusi : Encik Rosmi bin Mamat

Setiausaha : Encik Norhashimi bin Jusoh

AJK : Encik Mohd. Sanusi Mohd Shata

Encik Azmi bin Sulaiman

Encik Shamsul Zamdi Kassim

Encik Ahmad bin Ghazali

Puan Che Hasifah binti Che Mat

 

Panitia Pendidikan Seni

Pengerusi : Puan Che Hasifah binti Che Mat

Setiausaha : Puan Zaiton binti Sulaiman

AJK : Encik Rosmi bin Mamat

Encik Ahmad bin Ghazali

Puan Hjh. Kamariah Omar

Puan Zaharah binti Abd. Rahim

 

Panitia Pendidikan Muzik

Pengerusi : Encik Shamsul Zamdi bin Kassim

Setiausaha : Encik Mohd. Sabri bin Dollah

AJK : Encik Muhd. Zani bin Ahmad

Encik Zuhdi bin Ariffin

Encik Azmi bin Sulaiman

 

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN

Pengerusi : Guru Penolong Kanan 1

Setiausaha : Encik Shamsul Zamdi bin Kassim

Bendahari : Puan Che Hasifah binti Che Mat

AJK :

Encik Norhashimi bin Jusoh

Encik Mohd Sanusi bin Mohd Shata

Encik Rosmi bin Mamat

Encik Che Zaidi bin Abu Bakar

Encik Ahmad bin Ghazali

Puan Zaharah binti Abdul Rahim

 

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi : Guru Penolong Kanan 1

Setiausaha : Encik Muhd. Zani bin Ahmad

AJK :

Encik Shamsul Zamdi bin Kassim

Encik Ahmad bin Ghazali

 

JAWATANKUASA PEMULIHAN

Pengerusi : Guru Penolong Kanan 1

Setiausaha : Puan Karimah binti Hj. Ghazali

AJK :

Puan Che Hasifah binti Che Mat

Puan Norhayati binti Muhammad

 

JAWATANKUASA PRA SEKOLAH

Pengerusi : Guru Penolong Kanan 1

Setiausaha : Puan Norhayati binti Muhammad

AJK :

Encik Rosmi bin Mamat

Puan Rosni binti Kasim

 

JAWATANKUASA PERPUSTAKAAN

Pengerusi : Guru Penolong Kanan 1

Setiausaha : Cik Rosni binti Kasim

AJK :

Encik Zuhdi bin Ariffin

Encik Rosmi bin Mamat

Puan Zaiton binti Sulaiman

Puan Norhayati binti Muhammad

 

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

Pengerusi : Guru Penolong Kanan 1

Penyelaras : Encik Mohd. Sabri bin Dollah

Setiausaha : Puan Zaiton binti Sulaiman

AJK :

Perpustakaan - Cik Rosni binti Kasim

TV/Radio/Video - Encik Mohd Sanusi bin Mohd Sanusi

Komputer - Encik Norhashimi bin Jusoh

Alat Bantu Mengajar - Encik Zuhdi bin Ariffin

 

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN STAF / TINDAKAN KHAS

Pengerusi : Guru Besar

Setiausaha : Guru Penolong Kanan 1

AJK :

Encik Mohd Sanusi bin Mohd Shata

Encik Ahmad bin Ghazali

Encik Azmi bin Sulaiman

Encik Che Zaidi bin Abu Bakar

Encik Norhashimi bin Jusoh

Puan Norizam binti Che Mahmood

Puan Zaharah binti Abdul Rahim