Make your own free website on Tripod.com

Karangan Syarahan

soalan 107
Andaikan bahawa anda terpilih mewakili kelas untuk menyampaikan syarahan. Tajuk syarahan itu ialah " Membazir Adalah Amalan Yang Tidak Baik".

Ucapan alu-aluan kepada Tuan Pengerusi Majlis, Guru Besar, para hakim, guru-guru dan rakan-rakan.

a)  banyak mendatangkan keburukan - jika boros berbelanja kita tidak akan mempunyai wang ketika terdesak - makanan dibeli berlebihan - dibuang - membazir.
b)  membuang masa dengan cara yang tidak berfaedah - masa itu emas - gunakanlah dengan sebaik-baiknya.
c)  membazir air dan elektrik - bil meningkat - guna wang catu air musim kemarau

membazir sememangnya amalan yang tidak baik - banyak mendatangkan keburukan.

Soalan 108
Bina sebuah syarahan yang bertajuk " Cara-cara Menjaga Keselamatan Diri di jalan Raya".

Ucapan protokol

a)  jalan raya - perhubungan darat yang penting - digunakan oleh orang berkenderaan, pejalan kaki dan binatang.
b)  pemandu kenderaan - mesti mematuhi peraturan jalan raya - memakai topi keledar, tali pinggang keledar, mematuhi had laju dan sebagainya.
c)  pejalan kaki - berjalan di kaki lima - menggunakan jejantas, lintasan pejalan kaki, lampu isyarat dan lain-lain.

Mengingatkan pengguna-pengguna jalan raya - biar lambat asal selamat.

Anda menyertai pertandingan syarahan peringkat sekolah. Tajuk yang telah anda pilih ialah ‘ Faedah Membaca’.

a)  mengandungi ilmu yang berguna
b)  memenuhi masa lapang dengan berfaedah
c)  mengetahui berita dari luar negara
d)  meluaskan perbendaharaan kata

Kamu terpilih untuk mewakili sekolah kamu dalam pertandingan syarahan. Tajuk syarahan kali ini ialah "Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian ,bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian"

kata-kata alu-aluan kepada hakim serta para hadirin - menyatakan tajuk syarahan

a)  definisi peribahasa tersebut
b)  harus berusaha dan berjimat cermat
c)  sanggup menempuh cabaran
d)  sentiasa berusaha walau banyak dugaan

kita mesti bijak menggunakan masa , wang dan tenaga demi kemajuan diri pada masa akan datang

Kamu telah terpilih memasuki pertandingan syarahan. Tajuk syarahan yang ditetapkan ialah "Ibu Bapa Adalah Pewarna Kejayaan Anak-anak".

Alu-aluan dan ucapan selamat

i.  ambil berat pelajaran dan agama
ii.  memberi dorongan dan galakan
iii.  meluangkan masa dan perhatian

tegaskan tajuk , terima kasih
 

Pusat Sumber Sekolah kamu mengadakan Kempen Mari Membaca. Sebagai pustakawan , kamu dikehendaki memberi syarahan kepada pada pelajar pada hari tersebut. Tajuk syarahan kamu ialah "Melahirkan Budaya Suka Membaca".

i.  contoh-contoh bahan-bahan bacaan yang berfaedah
ii.  kepentingan amalan suka membaca
n tambah ilmu , panduan / teladan , bahasa

iii.  bagaimana melahirkan budaya suka membaca
n jadikan aktiviti menyeronokkan
n pelbagaikan aktiviti
n membaca berkumpulan
n ada hadiah / rangsangan

jadikan amalan membaca sebagai budaya kita
membaca jambatan ilmu

Sebagai Ahli Jawatankuasa Persatuan Pengguna, kamu diminta memberi syarahan bertajuk "Pengaruh Televisyen Ke atas Kanak-kanak"

kata-kata aluan dan ucapan selamat

i.  televisyen media elektronik
n sumber maklumat

ii.  kebaikan
n maklumat , berita terbaru, pengetahuan, hiburan murah

iii.  keburukan
n unsur ganas, cerita fantasi dan seram

harus ada kawalan ibu bapa
terima kasih
 

Kamu menyertai pertandingan syarahan sempena Minggu Kokurikulum . Tajuk syarahan kamu ialah "Berpersatuan Membentuk Peribadi Mulia".

i.  dapat berhubung dengan ahli-ahli lain.
ii.  aktiviti boleh digunakan dalam kehidupan seharian
iii.  mendidik menjadi manusia yang berguna

berpersatuan boleh membentuk peribadi mulia
sertailah persatuan
 

Kamu menyertai pertandingan syarahan sempena Program Kempen Bahasa peringkat sekolah. Tajuk syarahan kamu ialah "Rakyat Bersatu Negara Maju".

i.  negara aman
n kegiatan ekonomi berjalan lancar

ii.  peluang-peluang pekerjaan
iii.  dapat belajar dengan baik

bersatu teguh bercerai roboh
terima kasih

Kamu dikehendaki menyampaikan syarahan bertajuk "Cara-cara Mengatasi Penagihan Najis Dadah".

Kata-kata aluan dan ucap selamat

i.  perhatian dan kasih sayang
ii.  sekolah banyakkan aktiviti kokurikulum
iii.  media massa siarkan keburukan najis dadah
iv.  kerjasama orang ramai
n laporkan kepada polis

najis dadah musuh utama negara, masyarakat
terima kasih

"Disiplin Penting Untuk Mencapai Kejayaan"

i.  huraian maksud disiplin / contoh disiplin
ii.  bagaimana disiplin membentuk kejayaan
iii.  kesan mengamalkan disiplin

jelaskan disiplin penting
terima kasih

"Membaca Lebih Baik Daripada Menonton Televisyen"

i.  membaca menambah pengetahuan
ii.  menonton televisyen terdedah kepada unsur tidak sihat
iii.  membaca memanfaatkan masa
iv.  menonton membazirkan masa

jelaskan lebih baik membaca
terima kasih

"Sopan Santun Amalan Mulia"

i.  ajaran agama
n pelancong tertarik datang
ii.  menghalang seseorang berbuat jahat / rosakkan nama baik keluarga
iii.  akan dipandang mulia

hendaklah bersopan santun
jadi warisan bangsa
terima kasih

"Merokok Punca Penagihan Dadah"

i.  merokok
n ketagih
n tukar kepada dadah akibat terlalu ketagih

ii.  mempunyai perasaan ingin mencuba
iii.  pengaruh sekeliling kuat terhadap perokok

merokok tidak baik untuk kesihatan
terima kasih
sertailah persatuan
 

‘Perlunya Sekolah Cantik Dan Bersih’

Kata-kata aluan dan ucap selamat

i.  anggaplah sekolah seperti rumah
ii.  bersih - mewujudkan keselesaan untuk belajar
iii.  dapat menghindari daripada penyakit
iv.  dapat menjaga nama baik sekolah

jadikan menjaga kebersihan amalan kita
terima  kasih
 

Anda telah terpilih mewakili sekolah anda dalam pertandingan syarahan peringkat daerah sempena kempen kebersihan. Tajuk syarahan ialah " Perlunya Amalan Kebersihan Dipupuk Di Kalangan Kanak-kanak". Sediakan syarahan tersebut.

Kamu telah mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan peringkat daerah. Tajuk syarahan ialah "Pentingnya radio dan televisyen dalam pendidikan di sekolah-sekolah".

Anda menyertai pertandingan syarahan peringkat sekolah. Tajuk syarahan ialah "Tanggungjawab seorang murid". Sediakan syarahan anda itu.

Kamu memasuki pertandingan syarahan yang bertajuk,  "Kasih Ibu Kasih sejati".

Sediakan syarahan yang bertajuk "Orang Yang Bijak Menggunakan Masa"

109
"Kepentingan kegiatan ko kurikulum kepada pelajar"
110
"Pentingnya menjaga kemudahan awam"
111
‘sepakat membawa berkat’

Kata sapaan
maksud peribahasa
pekerjaan yang baik contoh : gotong-royong membina surau dan lain-lain

i.  cerita kehidupan sebuah kampung
 aktiviti-aktiviti yang dilakukan bersama-sama
 mendirikan wakaf / rumah
 menanam padi

ii.  patuh arahan ketua
iii.  kerahan tenaga / gotong-royong
iv.  hidup bahagia
v.  contoh sebuah kampung / tempat yang tidak sepakat
vi.  kecurian / penagihan dadah, ponteng sekolah, masalah remaja

penutup
kesimpulan
sepakat membawa berkat
bersatu teguh bercerai roboh
ke lurah sama dituruni ke gunung sama didaki
terima kasih