Make your own free website on Tripod.com

Pengiraan Anggaran Bayaran Pencen , Ganjaran dan Gantian Cuti Rehat
Bagi Persaraan Wajib
(Pengiraan ini adalah anggaran sahaja. Kiraan yang tepat hendaklah dirujuk kepada Bahagian Pencen, JPA) 

 Masukan Butiran-Butiran Berikut
Tarikh Lahir:  /  /
Tarikh Mula Berkhidmat:  /  /
Gaji Akhir (Hakiki):
*Imbuhan Tetap:
Gantian Cuti Rehat (Maksima 90 Hari): Hari
Cuti Tanpa Gaji Tahun Bulan Hari
 
** Opsyen dibawah Pek. Perkhidmatan Bil. 3/2001   55       56
 
            * Imbuhan Tetap : EKA,ITP,ITK,Imbuhan Jawatan Utama dan Gred Khas
            ** Sila biarkan kosong jika anda dilantik pada atau selepas 1/10/2001.

 

Tarikh Persaraan Wajib: Pencen Sebulan: RM
Tempoh Perkhidmatan Diambil Kira: Bulan Ganjaran: RM
Gantian Cuti Rehat: RM

Amaun ini adalah tertakluk kepada hutang kerajaan/majikan, jika ada