Make your own free website on Tripod.com

PENULISAN (012)

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH

SEKOLAH KEBANGSAAN DARAU

 

Pendahuluan

Panduan Petua Tip

A. Karangan Berformat

1. Jenis Surat Kiriman Rasmi

2. Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi

3. Karangan jenis Ucapan

4. Karangan jenis Syarahan

5. Karangan jenis Dialog / Temuramah / Perbualan / Wawancara

6. Karangan jenis Berita

7. Karangan jenis Catatan Diari

8. Karangan jenis Laporan

9. Karangan jenis Perbahasan

10. Kad Jemputan

 

B. Karangan Tidak Berformat

1. Karangan Rangsangan Bergambar / Rangsangan Kata

2. Karangan Jenis Pengalaman / Cerita / Gambaran / Situasi

3. Karangan Jenis Fakta / Penerangan

4. Karangan Jenis Perbincangan

5. Karangan Jenis Melengkapkan Cerita

6. Karangan Jenis Autobiografi / Biografi

7. Karangan Jenis Peribahasa